VÅRDA SKÅNE. Under torsdagen den 19 april spenderade regionråd Pontus Lindberg (M) och Annsofie Thuresson (M) från habiliterings- och hjälpmedelsnämnden ett par härliga timmars verksamhetsbesök ute på Söderåsens Forsgård, ett rehabiliteringscenter uppe på Söderåsen vid Kvidinge.

Ämnet för dagen var fysioterapi, eller sjukgymnastik, med hjälp av häst och natur. På rehabiliteringscentret har Ulrika Stengard-Olsson tillsammans med sina medarbetare sedan 1991 byggt upp en avancerad och välfungerande träningsanläggning som dagligen tar emot patienter med stora behov av specialiserad träning, med grund i både svåra olycksfall och kroniska funktionsnedsättande neurologiska sjukdomar.

Sedan 2001 har verksamheten avtal med Region Skåne om fysioterapi för barn med flera olika former av funktionsnedsättning, där alla har behov av att målmedvetet träna styrka, rörelse, balans och motivation. Metoderna som Ulrika Stengard-Olsson använder, är väl beforskade och visar bestående resultat av träningen. Hon berättar att denna form av fysioterapi ingår i standardutbudet för rehabilitering i både Tyskland och Danmark, men är betydligt mer ovanlig i Sverige. Hon är själv utbildad i Danmark inom fysioterapi med ridsjukgymnastik som specialistinriktning, och har sedan flera år också vidareutbildat svenska fysioterapeuter i metoden.

Hästen ger unika möjligheter till träning särskilt för den som inte kan gå självständigt, och specialredskapen som finns till gårdens 16 islandshästar är många. Ulrika Stengard-Olsson berättar att även många vuxna med till exempel stroke, smärtor efter fallskador eller kroniska muskelsjukdomar väljer att få sin fysioterapi hos henne. Däremot ingår denna träning inte i Region Skånes utbud av fysioterapi för vuxna, så träningen sker privat eller genom föreningar.

– Jag framhåller gärna mervärdet i att den gröna och den vita sektorn möts. Djur och natur har i sig ett värde, det ger motivation och skapar lägre trösklar för att hålla i sin träning. Men framförallt handlar detta ändå om den vita sektorn. Det handlar om metodisk, vetenskapligt baserad träning, där hästen också blir ett redskap. Behandlingen ger en träning som är svår att uppnå på andra sätt, speciellt för personer som inte kan till exempel gå, men de kan få känslan och aktivera de små musklerna när de sitter på hästen som skrittar uppför en backe, säger Ulrika Stengard-Olsson.

– Varje behandling som kan ge minskat medicinbehov och fler år i aktivitet också vid kroniska sjukdomar, innebär stora vinster både för den enskilde och för samhället, säger Pontus Lindberg och Annsofie Thuresson samstämmigt efter att ha lyssnat till både föredragningar och patientberättelser från terapin.

Lynn Thulin