KRÖNIKA. Det är något som är skevt i systemet. Företagen i nordöstra Skåne skriker efter arbetskraft och ändå har vi en väldigt hög arbetslöshet.

I nordöstra Skåne och framförallt i Östra Göinge är arbetslösheten hög. En utmaning som kräver politisk uppmärksamhet, nya idéer och en vilja att faktiskt ta tag i och lösa problemet.

Om Sverige inte ska klyvas mellan de som har ett jobb och de som står utanför arbetsmarknaden krävs bättre tag för att matcha de som är arbetslösa mot de jobb som faktiskt finns.

Ska vi ta Sverige framåt behövs en skola som rustar eleverna att ta de jobb som finns, också om det innebär att man går en kortare yrkesutbildning.

Alliansens förslag om att inrätta en kortare gymnasial yrkesutbildning ligger helt rätt i tiden och en åtgärd som hade underlättat för många.

Vi är många som minns den stolthet det innebar att få sitt första jobb. Den stoltheten vill jag att fler ska få känna, men då måste vi ha en utbildning som bättre rustar elever för att ta de jobb som växer fram. Genom att inrätta en kortare gymnasial utbildning som fokuserar på yrkeskunskap och jobb så kan vi fånga upp många ungdomar som inget hellre vill än att bara jobba. Jag möter ofta många skoltrötta ungdomar som bara vill bli färdiga med gymnasiet så fort som möjligt för att exempelvis kunna arbeta med något hantverksyrke. Varför ska dessa elever inte få komma ut i arbetslivet så fort som möjligt när det enda de vill är att få börja jobba?

Oppositionen sätter nu hälarna i backen. Argumenten man för fram handlar till stor del om att alla elever måste få en högskolebehörighet. I mitt stilla sinne så ställer jag mig frågan; varför då? Varför ska skoltrötta ungdomar tvingas att läsa så att de får en högskolebehörighet? Jag är helt övertygad om att man under det 45-åriga arbetsliv man har framför sig, kommer hinna både skola om sig, läsa in högskolebehörighet, läsa en akademisk utbildning och byta yrke flera gånger om.

En annan nyckel för att bättre matcha utbildning och efterfrågan på arbetskraft är att satsa på och utveckla yrkeshögskolan.

Sverige behöver fler utbildningar som leder till jobb. Här i nordöstra Skåne tror jag att yrkeshögskolan starkt kan bidra till vår regionala tillväxt och attraktionskraft, men framförallt kan de hjälpa människor att utbilda sig specifikt till de jobb som verkligen efterfrågas i näringslivet. Genom att stärka yrkeshögskolan kan vi göra skillnad i en tid då alltför många människor står utanför jobbtryggheten.

Utanför jobbtryggheten står bland annat nyanlända och personer med begränsad utbildningsbakgrund. Vi behöver stärka arbetsmarknaden och föra in dessa personer i arbete. Yrkeshögskoleutbildningarna, där nio av tio studenter får jobb inom ett år efter examen, har en viktig roll att åstadkomma förbättrad integration och ökad sysselsättning.

Det som krävs är att yrkeshögskolorna får högre status och bättre spelregler. Yrkeshögskolorna måste bli större, tydligare och mer långsiktiga.

Alla utbildningar behöver inte vara akademiska. Yrkeshögskolorna måste ta större plats inom det eftergymnasiala utbildningsväsendet genom att få bedriva fler yrkesinriktade utbildningar som i dag ges på universitet och högskolor, och genom att resurser riktas om från akademin till yrkeshögskolan.

Det behövs mer yrkesstolthet och mindre Socialdemokratiskt jobbsnobberi.

Sofia Nilsson (C)