VÅRDA SKÅNE. Vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Kryh yrkade alliansen på att förvaltningschefen ska vidta de åtgärder som krävs för att den specialiserade palliativa vårdavdelningen i Trelleborg ska öppnas.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Bakgrunden är att den palliativa vården i Trelleborg varit stängd i flera år, trots att hälso- och sjukvårdsnämnden röstade igenom ett kristdemokratiskt initiativärende om att öppna den redan i maj 2016. S och MP har inte visat förmåga eller tillräckligt intresse för att effektuera beslutet. Bland annat har man försökt att ersätta den specialiserade palliativa vården med ”Framtidens vårdavdelning” – något som inte låter sig göras. Även utvecklingen av den avdelningen har man dock nu misslyckats med.

Men idag vände man. Efter att sammanträdet ajournerats meddelade styret att man anslöt sig till alliansens yrkande.
– Det är mycket glädjande att styret slutligen insett att det är specialiserad palliativ vård som ska bedrivas i Trelleborg. Förhoppningsvis innebär det här att man nu kan sätta igång med verksamheten snarast möjligt. Det skulle betyda mycket för de svårast sjuka invånarna på Söderslätt och deras anhöriga, kommenterar Per Einarsson (KD), oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh.

Gustav Lundblad