VÅRDA SKÅNE. ”De rödgröna i Region Skåne fokuserar hellre på vilka som driver vården än att se till att tillgängligheten och vårdkvaliteten är hög. De sätter ideologi före behov. Med smarta tekniska och digitala lösningar som kortar köerna och minskar avståndet kan vi erbjuda en bättre och mer effektiv vård”, skriver Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg (C) och Annette Linander (C) i Kvällsposten. Artikeln hittar du här.

Linus Hannedahl