VÄRNA SKÅNE. Miljöpartiet driver just nu att man ska ta från bilvägar för att finansiera höghastighetsjärnvägen. I Sydsvenska bekräftar partiets ordförande i trafikutskottet Karin Svensson Smith (MP) att det bland annat gäller E22. Det handlar om en planerad upprustning vid Lund, om en ny trafikplats vid Ideon och kanske om vägsträckan Sätaröd-Vä.

– Det är en attack mot Skåne, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och 2 vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. E22 är vid sidan av E6 den viktigaste vägsträckan i landskapet. Vi kunde se ljuset i slutet av tunneln i kampen för motorvägsstandard hela vägen genom Skåne, ska en S-regeringen  åter en gång offra E22?

E22 med köer i mörkret vid existerande trafikplats Lund norra.

 

Göran Persson (S) tog ju en gång pengarna från E22 när han ville finansiera en vägutbyggnad till Trollhättan för att rädda kvar Saab. Även denna gång skulle skånska pendlare och resenärer få betala när S/MP-regeringen saknar pengar för det de vill göra.

– Det här visar att höghastighetsbanan riskerar att bekostas av nödvändiga lokala investeringar i landet, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd och oppositionsledare. Ska ett så stort och kostsamt jätteprojekt genomföras måste det finansieras utanför ordinarie ramar, till exempel via lån. Annars blir höghastighetsbanan en gökunge som äter alla tillgängliga skattemedel.

– För Lunds del skulle en utebliven trafikplats vid Ideon innebära en klar försämrad trafiksituation, säger Christer Wallin (M), oppositionsråd i Lund. Och att inte rusta upp standarden på E22 kommer att leda till framtida trafikinfarkt. Snarare behövs sex filer mellan Lund och Malmö.

Peter J Olsson