VÄRNA SKÅNE. Den skånska arbetsmarknaden ser allt ljusare ut: allt färre skrivs in som arbetslösa och antalet lediga platser ökar, visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik efter mars 2018.

I Skåne är 9,6 procent av de mellan 16 och 64 år arbetslösa, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med mars 2017. Det är bara i Blekinge (9,7), Södermanland (9,8) och Gävleborg (10,1) som arbetslösheten är större. Lägst är den i Uppsala län med 5,7 procent. Genomsnittet i riket ligger på 7,2 procent.

Fortfarande är arbetsmarknaden djupt kluven. Det handlar både om skillnader mellan utrikes och inrikes födda, och mellan olika delar av Skåne.

Bland de som är födda i Sverige är arbetslösheten i Skåne nu nere på de nivåer som gällde före den globala finanskraschen 2008: 5,9 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än för ett år sedan. Även för de som är födda utanför riket har arbetslösheten minskat, men nivån ligger alltjämt högt: 25,0 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre än motsvarande månad 2017.

Lomma är den skånska kommun som har lägst total arbetslöshet (3,2 procent), medan arbetslösheten är störst i Östra Göinge (14,1) och Malmö (14,0).

När det gäller ungdomsarbetslösheten är den lägst i Vellinge (4,7 procent), och störst i Östra Göinge (21,5 procent).

Mest oroväckande är att det blir allt fler som har varit utan arbete under längre tid än ett år. I mars 2018 omfattar denna grupp sammanlagt 27 300 skåningar (+1 700).

Den grupp som hade någon form av arbetsmarknadsinsats var i mars uppe i 13 000 personer. Av dessa hade 30 ett traineejobb, den stora jobbsatsning som statsminister Stefan Löfven (S) gick till val på 2014. Då talade han om sammanlagt 25 000 traineejobb i hela landet, vilket för Skånes del borde ha handlat om 3 220 fler än de 30 som fanns i mars.

Jonas Duveborn