KRÖNIKA. För en vecka sedan behandlades Region Skånes årsredovisning för 2017. Bland ekonomiska problem och vårdköer fanns en siffra som sa väldigt mycket om läget i den skånska sjukvården: Det är bara 64 procent av personal som lämnar Region Skåne som skulle rekommendera regionen som arbetsgivare.

I övrigt kan man läsa om vårdplatsbristen. Man kan läsa om hur överbeläggningarna nästan fördubblats sedan 2014.

I årsredovisningens förord skriver regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regiondirektör Alf Jönsson att man ”inte är nöjda”, men målar i övrigt en ljus bild av läget i regionen.

Själv läser jag att elva indikationer för vårdköer går åt fel håll. Fyra går åt rätt håll. Målet för standardiserade vårdförlopp inom olika typer av cancer nås för en enda cancerform.

Jag tog upp problematiken med regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) vid regionfullmäktige. Han konstaterade, på nytt, att han ”inte är nöjd” men att Region Skåne ”stått emot rikstrenden”.

Anders Åkesson (MP), vars parti styrt Region Skåne i 16 år, höll inte med mig att Region Skåne inte var en attraktiv arbetsgivare.

Problemet blir ju då siffran jag nämnde i inledningen: Att bara 64 procent av personalen som lämnar vill rekommendera regionen som arbetsgivare. Det är alltså 36 procent som inte kan tänka sig att göra det.

Allt hänger ihop. Personalmissnöjet leder till brist på personal, särskilt specialistsjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor gör att exempelvis operationer inte kan göras i den takt som krävs. Det blir vårdköer. I februari var det 5000 skåningar som väntat på operation i mer än 90 dagar. Det är siffror, men bakom varje siffra finns en människa. Många lider i väntan på den vård de behöver.

Klart efter mer än tre år är att i alla fall att det rödgröna styret inte har förmågan att vända på situationen och att det behövs ett maktskifte i Region Skåne.

Vad är då en kristdemokratisk lösning på situationen? Ja, det finns inte ett politiskt beslut som kan ge vårdpersonalen förtroendet åter för Region Skåne. Men man måste börja någonstans. Kortare beslutsvägar, färre chefsled och mer inflytande på den egna arbetsplatsen. Exempelvis när det gäller schemaläggning. I tillsättningen av chefer måste man bidra till att skapa en mer inkluderande kultur i hela organisationen. Då kan regionen börja få personalens förtroende åter.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne