VÅRDA SKÅNE. Det dansk-svenska hälsoprojektet ReproUnion har efter tre års arbete med forskning kring barnlöshet och reproduktion blivit det främsta exemplet i Öresundsregionen på ett framgångsrikt samarbete mellan sjukvård, akademi och industri. Den erfarenheten måste tas tillvara, anser Carl Johan Sonesson (M) och Gilbert Tribo (L). De har därför lämnat in ett gemensamt initiativ till regionstyrelsen i vilket de föreslår att det ska göras en utvärdering av effekterna av ReproUnion, och att Region Skåne ska låta utreda om det finns anledning att fortsatt utveckla framtidens hälso- och sjukvård i ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner, akademi och industri på liknande sätt.

Av allt att döma skulle ReproUnion i än högre grad än hittills kunna bidra till att innovationskraften i den regionala hälso- och sjukvården används som motor för regional utveckling och tillväxt. Med sin starka koppling till industrin kan projektet fungera som en hävstång för att det offentliga ska få större utväxling och verkansgrad på investeringar i hälso- och sjukvården. Även bidraget från EU/Interreg ökar handlingsutrymmet i de offentliga budgetarna. Det är därför hög tid att fundera på hur detta arbete tas vidare så att goda erfarenheter och momentum inte går förlorade.

Jonas Duveborn