VÅRDA SKÅNE. Patienter i behov av psykoterapibehandlingar måste idag vänta ett år innan de kan påbörja en andra behandlingsomgång. Allians för Skåne föreslår idag att den väntetiden avskaffas och att patienternas behov av vård istället blir styrande.

 Jag tänker på alla de patienter som lider i väntan på en ny behandlingsperiod. Alla har inte råd att vända sig till en privat psykoterapeut och betala för sin behandling ur egen ficka. Det är beklämmande att de tvingas lida på grund av ett byråkratiskt regelverk, säger Gilbert Tribo (L) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 Beslut om rätt till psykoterapeutisk behandling ska tas av professionen inom hälso- och sjukvården, inte av politiker. Idag kommer patienter i kläm på grund av den stopptid för ny behandling efter 12 månader som finns. Detta måste få ett slut och patienterna måste åter sättas i fokus, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 Psykisk ohälsa är ett oerhört stort problem i Skåne. Är en patient i behov av vård ska varken politiken eller byråkratin stå i vägen. Allt annat vore ovärdigt den välfärdsstat vi anser oss leva i, säger Lars-Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 När vi ser den psykiska ohälsan öka, inte minst bland unga vuxna, måste vi sätta människan före systemen. Dessa sköra personer behöver en mer öppen famn och inte en längre förödande väntan på hjälp, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Psykoterapipatienter som genomgått en första behandlingsomgång med 25 sessioner är idag tvungna att vänta ett år innan de kan påbörja en ny behandlingsomgång. De som inte kan vänta ett år är därmed hänvisade till privata alternativ som de måste bekosta själva. Det framkommit ett antal larmrapporter om att patienter far illa på grund utav den långa väntan på behandling – SVT Skåne har till och med rapporterat om suicidkonsekvenser för vissa patienter.

 

Carl Sernbo