VÅRDA SKÅNE. Vid tisdagens regionfullmäktigesammanträde begärde Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) besked om patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett. Hon ställde en formell fråga till Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund: ”Kan du garantera att vården vid Helsingborgs lasarett bedrivs på ett patientsäkert sätt?”

– Tyvärr fick jag inget svar på den frågan. Jag fick bara veta att S tycker att situationen vid akuten är allvarlig. Man räknade upp ett antal åtgärder, som vi dock kunnat konstatera inte varit tillräckliga för att förbättra situationen, säger Birgitta Södertun (KD).

Yvonne Augustin konstaterade också att hon menar att det finns sjukhus som ligger sämre till i Sverige, än Helsingborgs. ”De ligger borgerligt styrda landsting”, var beskedet.

– Hur Helsingborgs lasarett kan jämföras med andra sjukhus där patientsäkerheten är hotad, är inte särskilt intressant för de människor som varje dag drabbas av vårdkrisen. De anställda och patienter som en kvinna som skrivit ett brev till regionens politiker. Hon vittnar om att personalen ”sprang, sprang, sprang”, samtidigt som patienter låg längs väggarna med kräkpåsar. Själv fick hon inte hjälp förrän efter två timmar då hon gråtande ringde sjukhusets växel, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad