DEBATT. När en ny sjukhuschef på CSK skulle tillsättas uppstod stora protester bland medarbetarna. 209 läkares namnunderskrifter lämnades in i protest mot tillsättningen och sättet rekryteringen genomfördes. Från Region Skånes håll hade det utlovats att verksamhetschefer, medarbetare och fackförbund skulle involveras och informeras i rekryteringsprocessen, men så blev det uppenbarligen inte. Många medarbetare kontaktade mig och var djupt bekymrade över hur processen gått till.

Rekryteringen av sjukhuschefer är en tjänstemannafråga och som politiker tar jag inte ställning till vem som rekryteras. Men när en så pass stor del av verksamheten är öppet kritiska till rekryteringsprocessen och till den tilltänkta sjukhuschefen redan innan hen har trätt i tjänst är frågan om inte ansvariga politiker måste se till att rekryteringsprocessen görs om så att medarbetare och verksamhet känner sig delaktiga.

Denna bristfälliga rekryteringsprocess har utvecklats på ett tråkigt sätt och mycket frustration har uppstått bland medarbetarna. Den tilltänkta kandidaten har nu valt att dra tillbaka sin kandidatur.

Nu finns det en chans att göra om rekryteringsprocessen från grunden, så att medarbetarna kan vara delaktiga i processen på ett bättre sätt. Den chansen hoppas jag verkligen Region Skåne tar.

Att det finns förtroende för den tilltänkta kandidaten och rekryteringsprocessen bland medarbetarna låter kanske självklart, men det är uppenbarligen något som vi behöver påminna varandra om.

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Publicerades i Kristianstadsbladet den 4 april 2018