VÄRNA SKÅNE. Regionfullmäktige inleddes med en parentation och en tyst minut för Percy Liedholm (M), som gick bort den 5 mars. Percy Liedholm var en engagerad politiker i såväl Malmö stad som inom Region Skåne.


Han blev 1998 den förste ordföranden i Region Skånes fullmäktige och fortsatte som vice ordförande under mandatperioden 2002-06. Inom moderaterna var han en tydlig företrädare och bidrog till att partiet befann sig i debattens huvudfåra.

Hans gärning var läkarens och forskarens: medicine doktor, docent och överläkare i kvinnosjukdomar. Han var en uppskattad läkare och bedrev praktik långt efter normal pensionsålder. Hans intressen inom kultur, bildning och samhällsliv var stora och hans kunskaper gedigna.

Peter J Olsson