VÅRDA SKÅNE. Under onsdagens sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT) den 28 mars, delades priset för Skånes bästa vårdcentral 2018 ut. Vinnaren hedrades med ett pris om 60 000 kronor och ett glasäpple, och de två andra pristagarna fick 20 000 kronor var och glasäpple.

Årets vinnare är Vårdcentralen Anderslöv som i Nationella patientenkäten tagit ett långt kliv uppåt mellan 2016 och 2017 års mätningar. Motiveringen lyder:

”Utmärkta resultat i Nationella patientenkäten. God bemanning, aktivt utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, hög tillgänglighet och kvalitet, fast läkarkontakt, fungerande uppföljning och kallelsesystem avseende kroniskt sjuka samt ett väl utvecklat samarbete med den kommunala sjukvården gör Vårdcentralen Anderslöv till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2018.”

De två andrapristagarna är Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken Mariastaden i Helsingborg, även dessa på höga placeringar i nationella patientenkäten och med samma fokus på tillgänglighet och ständiga och stegvisa förbättringar i arbetsrutiner med syfte att göra vården enklare och närmare för patienterna.

Inför årets prisutdelning ändrades kriterierna något, för att patienternas upplevelse av hög kvalitet och god tillgänglighet samt fasta vårdkontakter för äldre och kroniskt sjuka ska premieras extra. Prisutdelningen skedde 2017 på hösten, men är 2018 alltså ändrat till våren. Detta för att prispengarna ska hinna användas till verksamhets- och personalutveckling under året.

Ulrika Heindorff (M) representerade Allians för Skåne i PPT och gav Glasäpplet, diplom och blommor till vinnarna tillsammans med övriga presidiet.

 

 

 

 

 

 

Lynn Thulin