VÅRDA SKÅNE. I fjol ökade antalet sjukvårdsärenden som räddningstjänsten måste åka på, så kallade IVPA-uppdrag, med 50 procent i sydöstra Skåne. Lars Lundberg (KD), regionpolitiker från Sjöbo, lyfter i en interpellation upp frågan hur det står till med ambulanssjukvårdens kapacitet.

– Samarbete är bra när ambulansen har långt, men nu måste vi fråga oss om utvecklingen är försvarbar ur patientsäkerhetssynpunkt. Siffrorna säger i alla fall mig att ambulansnärvaron är för låg här nere och därför lyfter jag frågan till ansvarigt regionråd. Jag vill höra vilka åtgärder man tänker vidta, säger Lars Lundberg.

I samma interpellation (den går att läsa via denna länk) tar han också upp ambulansens kapacitet vid till exempel extremt väder.

– Ambulanssjukvården måste fungera i alla lägen. Jag vill därför ha särskilt redovisat hur man klarade sig i det extremväder som var i månadsskiftet februari och mars och vad man tänker göra för att förbättra beredskapen i situationer som dessa. När jag pratar med personal lyfter man bland annat att fordonen borde ha bättre kapacitet att ta sig fram på sliriga vägar än vad man har idag, säger Lars Lundberg.

Mattias Svensson