VÅRDA SKÅNE. 1 april skulle två nya platser för palliativa patienter öppna i Trelleborg. Nu står det klart att det blir tvärtom. Efter påsk kommer alla platser vara stängda och patienterna hänvisas åter till Malmö.

Per Einarsson (KD), oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh, har lämnat in en formell fråga till ansvarigt regionråd Maria Nyman Stjärnskog (S) till nästa regionfullmäktige, 3 april. Han frågar: Är det inte hög tid att ändra inriktning och se till att öppna en fullvärdig, separat palliativ avdelning i Trelleborg som har kapacitet nog att stå sig över tid?

– Vi kan alltså konstatera att det inte finns några palliativa platser i Trelleborg. Det är ovärdigt att våra sköraste patienter behandlas på detta ryckiga vis. Läget är skandalöst, säger Per Einarsson.

– Vi har kritiserat ambitionsnivån på platserna. De har dragit ut på tiden och inte varit specialiserade nog. Och nu kommer detta, att man inte ens lyckas hålla dessa öppna. En riktig kalldusch, fortsätter Per Einarsson.

– Hattandet måste få ett slut. Trelleborgarna ska kunna lita på vården och då behövs en separat palliativ avdelning med större kapacitet som kan stå sig över tid, säger Per Einarsson.

Mattias Svensson