VÅRDA SKÅNE. Allt fler av patienterna i Skåne klagar, noterar patientnämnden i den årsberättelse som på tisdag (3/4) presenteras för regionfullmäktige i samband med debatten om årsredovisningen för 2017.

Och då finns det ändå inte en samlad bild över samtliga klagomål, då många av de klagomål som riktas direkt till vården aldrig får en plats i den officiella statistiken.

Klagomålen till patientnämnden har aldrig varit fler.

På ett år har klagomålen till patientnämnden ökat från 5 026 till 6 305, eller med 25 procent. ”Varför ökningen av ärenden är så stor har vi ingen förklaring till”, skriver patientnämnden i sin årsberättelse.

Den som vill kan ju spekulera.

I antal är det flest som klagar på ”vård och behandling”, därefter på ”bemötande”. Men mest har klagomålen i kategorin ”organisation och tillgänglighet” ökat, där är ökningen 43 procent. Detta kan svårligen kopplas till något annat än att det finns ett missnöje med att vårdköerna i Region Skåne har vuxit kraftigt under mandatperioden. Vårdgarantin finns bara i teorin. Ett exempel är att väntetiderna för utredning inom barnpsykiatrin nu ligger kring två år.

Jonas Duveborn