VÅRDA SKÅNE. Till regionfullmäktige den 3 april har Gilbert Tribo (L) ställt en fråga till ordföranden för sjukvårdsnämnd Sund Yvonne Augustin (S) om vårdcentralsfilialen i Norrestad, Landskrona. Frågan lyder:

Inför valet 2014 var Socialdemokraterna frikostiga med sina löften om att öppna fler offentliga vårdenheter runt om i Skåne. Ett av de löften som Henrik Fritzon och hans socialdemokratiska kollegor gav var att öppna en ny vårdcentral i Norrestad, Landskrona. Efter starka påtryckningar gick Socialdemokraterna till slut den 16 mars ut med ett pressmeddelande om att en vårdcentralsfilial i Norrestad skulle öppnas som en del av Tornets vårdcentral. Tyvärr har uppgifter framkommit om att verksamhetschefen på Tornets vårdcentral inte har informerats i förhand utan fick läsa om nyheten i tidningen. Huruvida Tornets vårdcentral överhuvudtaget har möjlighet eller kapacitet att utvidga sin verksamhet med ytterligare en filial i Norrestad hade alltså inte säkerställts innan Socialdemokraterna gick ut med nyheten i media. Faktum är att Tornets vårdcentral, likt många andra vårdcentraler i Skåne, har svårt att klara sin befintliga bemanning. Att vårdcentralernas verksamhetschef och anställda inte hade involverats eller informerats om expansionsplanerna för vårdcentralen innan nyheten om den nya filialen i Norrestad spreds i media sätter inte minst verksamhetschefen i en mycket besvärlig sits.

Min fråga till sjukvårdsförvaltningen Sunds ordförande Yvonne Augustin (S) är därför följande:

– Tycker du det är rimligt att fatta beslut om expandera en vårdcentral med ytterligare en filial utan att informera dess verksamhetschef och anställda?

För Liberalerna i Region Skåne

Gilbert Tribo (L)

Carl Sernbo