VÅRDA SKÅNE. Kristdemokraterna begär svar om patientsäkerheten från S om situationen vid Helsingborgs Lasarett. Vid regionfullmäktigesammanträdet tisdagen den 3 april kommer Kristdemokraterna att kräva svar från styret om situationen vid Helsingborgs lasarett. Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne, har lämnat in en formell fråga till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S): ”Kan du garantera att vården vid Helsingborgs Lasarett bedrivs på ett patientsäkert sätt?”

– De styrande politikerna måste berätta om hur de ser på patientsäkerhetsriskerna och om hur de konkret ska åtgärda dem, säger Birgitta Södertun (KD).

– Signaler från personalen pekar på att vårdplatsbristen består. Ivo menar att akuten i Helsingborg sticker ut jämfört med andra sjukhus. Helsingborgs lasarett har till och med kallats för Sveriges värsta sjukhus. De som får betala priset är de äldre som får övernatta i korridorer och sjuka som inte får rätt hjälp, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad