VÄRNA SKÅNE. Erfarenheter från entreprenaddrivna S:t Görans sjukhus i Stockholm tyder på att kroppskameror på de väktare som håller ordning på bland annat akuten fungerar bra. Moderatledda Stockholms läns landsting förbereder nu att ta efter detta.

– Som vi vet har vi samma problem i Skåne och jag kommer därför att agera för att denna enkla innovation prövas också i den skånska vården, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det görs redan försök i Skånetrafiken så steget borde inte vara särskilt stort.

Moderaterna i Region Skåne har föreslagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med ordningsproblem, hot och våld vid framförallt akutmottagningarna i de större städerna. Vi har föreslagit att sjukhusområdena stängs nattetid och att inpasseringskontroll införs – så kallade gated hospitals. Ökat lagskydd för akutpersonal och utbyggd kameraövervakning är andra förslag.

– Sjukvårdspersonalen måste veta att de kan utföra sitt viktiga arbete utan risk för våld och hot, säger Carl Johan Sonesson (M). Och även patienterna måste känna trygghet. Vi måste ta tillvara alla nya idéer, som dessa från S:t Göran. Jag kommer därför att ta upp frågan på regionfullmäktige tisdagen efter påsk.

Det som prövats på S:t Göran är att vakterna försetts med kroppskameror som kan dokumentera störning och de insatser som görs. Filmerna hålls i ett slutet system och inga patienter får sin integritet hotad. Sedan kamerorna och andra åtgärder infördes har stöket minskat och antalet ingripanden gått ner med en tredjedel.

Peter J Olsson