VÅRDA SKÅNE. Den enorma ökningen av psykisk ohälsa bidrar till ökad press på barn- och ungdomspsykiatrin och köerna har växt.

Väntetiderna är inte det enda problemområdet för de drabbade och deras familjer. De som fått medicin utskrivet eller hjälp på annat sätt måste också ha någonstans att vända sig efteråt. De måste ges stöd om läget försämras. Idag vet vi att det förekommer att man bara hänvisas till ett uppföljande läkarbesök ett halvår senare, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Vi föreslår nu en kartläggning och att Region Skåne tar fram en ny policy gällande rätten till fast vårdkontakt för barn och unga vuxna i psykiatrin. Fler barn och unga med psykisk ohälsa ska ges rätt till en fast namngiven vårdkontakt, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gustav Lundblad
Mattias Svensson