KRÖNIKA. I veckan höll regeringen presskonferens för att presentera sin landsbygdsproposition. För mig är det inte presskonferensen som räknas, utan politikens innehåll. Och då kan jag bara konstatera att politiskt innehåll helt saknas i landsbygdspropositionen. I den proposition som regeringen lämnade till riksdagen nu i veckan, finns endast ett förslag till beslut. Det hänvisar till ett generellt mål om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till bland annat boende och arbete. Även om målet i sig är lovvärt, är det förvånansvärt att det har tagit landsbygdsministern och regeringen tre och ett halvt år att komma fram till det. Samtidigt kan vi konstatera att den politik som regeringen har drivit under den här mandatperioden går stick i stäv men den viktiga målsättningen om en livskraftig landsbygd.

Samtidigt som landsbygdspropositionen presenterades, presenterade regeringen även några kommande ekonomiska stöd. Man kan bara spekulera, men det är inte omöjligt att dessa stöd presenterades för at dölja hur innehållslös propositionen är. Om man granskar stöden lite närmare, blir det uppenbart att stöden syftar till att kompensera för regeringens skadliga politik på andra områden.

Å ena sidan vill man ge stöd till utsatta glesbygdsbutiker – å andra sidan vill regeringen driva igenom ett självbetjäningsförbud av snus, som kommer att slå hårt mot just dessa butiker. På presskonferensen aviserades ett utvidgat transportbidrag, som ska kompensera företag i nordliga Sverige för långa transportavstånd. Men så sent som för bara en vecka sedan lade regeringen fram ett nytt förslag till kilometerskatt för tunga transporter – som slår just mot företag med långa transportavstånd. Bara någon som saknar en helhetsbild kan tolka dessa stöd som satsningar.

Regeringens landsbygdspolitik har under mandatperioden gått ut på just detta – att ta med den ena handen och ge med den andra. Smulorna som tillfaller landsbygden gör ingen verklig skillnad. Detta måste få ett slut. Politiken måste finnas till för att undanröja de hinder som finns för att landsbygden ska kunna utvecklas av egen kraft. Vi kan inte från statens håll öka regelkrånglet och beskattningen till den nivån att företag på landsbygden går på knäna – för att i ett senare skede tillföra stöd.

Enligt Moderaterna är sänkta skatter, minskat regelkrångel och bättre kommunikation A och O för att landsbygden ska kunna leva. Först när företagen och boende på landsbygd för större frihet att utvecklas på egen hand, kan förändringen ske. Bättre konkurrensvillkor kommer inte efter bara en dag. Det krävs ett ihärdigt arbete för att minska just de regler och kostnader som inte enbart slår mot landsbygdens företag – utan mot tillväxten i hela Sverige. Här har Moderaterna och Alliansen en viktig uppgift.

Min övertygelse är att frihet och valfrihet skapar möjligheter och bidrar till attraktivitet i hela landet. Politikens roll är att skapa förutsättningar för denna utveckling, och inte utgöra ett hinder. Vi måste ta landsbygdens utmaningar på allvar. Därför behöver vi leverera lösningar för mer företagande och bättre kommunikationer – för tillväxt i hela Sverige.

Maria Malmer Stenergard (M)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Åhus