DEBATT. Behövs det fler filer på E6 mellan Vellinge och Helsingborg eller inte? För oss Moderater är svaret givet: Ja, det gör det. Dagens trafiksituation är farlig och ett hinder för välfärdsutvecklingen. För Miljöpartiet är svaret lika tydligt: Nej, bilar är ett miljöproblem och allt måste göras för att begränsa deras framfart.

Här finns en tydlig åsiktsskillnad. Det är bra. Det ger väljarna makt att väga argumenten mot varandra.

Dessvärre vill Märta Stenevi, Marcus Friberg och Emma Beringer även i sitt svar på Aktuella frågor (12/3) på vår replik (6/3) försöka få det att framstå både som att vi inte bryr oss om klimatet och att vi är motståndare till internationella överenskommelser. Så är det naturligtvis inte. Det är precis tvärtom. Vi är också människor. Vi vill inte förstöra naturen. Men det innebär inte att vi per automatik måste bejaka de grönas lösningar. Vi ser mindre dogmatiskt än Miljöpartiet också på denna fråga.

Vi valde i vår replik att lyfta fram exempel på när politiken har gjort skillnad för miljön. Utsläppen ser inga nationsgränser, därför krävs fler internationella överenskommelser som tar hänsyn till faktiska omständigheter, och som på ett seriöst sätt väger behov och effekt av olika åtgärder mot varandra.

Vi är samtidigt långt ifrån övertygade om att resten av världen oreflekterat följer efter Sverige i smått som i stort. Med ensidiga åtaganden följer en uppenbar risk inte bara för svensk ekonomi utan också för att utsläppen bara skulle flytta någon annanstans. Precis så som flygskatten lär flytta långflygarna till Kastrup.

Bilen är en fantastisk uppfinning. Den är fortfarande under utveckling, och vi är övertygade om att den frihet som bilen ger många att förverkliga sina drömmar är bra. I vår värld är bilar framtiden, men inte nödvändigtvis bilar så som de byggs i dag. Vi vill ha mer av ny teknik. Vi vill stödja forskning och utveckling. Och vi vill ge företag och privatpersoner incitament att värna klimatet.

Sverige står för 0,16 procent av alla klimatutsläpp i världen. Frågan är då hur mycket utsläpp några mil motorväg i Skåne står för. Är det ens mätbart den dag utbyggnaden av E6 väl står klar? Omställningen från fossila bränslen till förnybara sker ju just nu.

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och hänsyn till miljön kan vi vara ett föredöme för andra länder – och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Vi tar ansvar för miljön. Och vi tar ansvar för välfärden.

Den samhällsekonomiska kostnaden för att inte bygga ut E6 med tre filer i varje riktning är också stor – ekonomiskt och mänskligt. Det handlar inte enbart om att den som arbetspendlar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg upplever en olycka varje dag på väg till jobbet. Köerna får också samma effekt som de gränskontroller som Miljöpartiet var med om att införa vid Öresundsbron 2016: de 15 000 pendlarnas extra restid värderades av Öresundsinstitutet till 152 miljoner kronor bara för det första halvåret. På E6 pendlar mångdubbelt fler. Enligt Trafikverkets mätningar passerade 1,4 miljoner fordon Löddeköpinge i september 2016.

Lägg till detta alla övriga negativa effekter på vår ekonomiska tillväxt som köerna på E6 ger, de motverkar den goda tillväxt som krävs för att vi ska kunna gör verkligt klimatnyttiga insatser.

Det måste finnas många vägar till jobbet, gärna i pendeltåg och på buss, men också i bil. Bilen har en självklar plats i vår framtid, men saknar en i Miljöpartiets. Det är bra för väljarna utanför de hippa kvarteren i stadskärnorna att veta.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Anna Jähnke (M)
kommunalråd
Helsingborg

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition
Region Skåne