VÄRNA SKÅNE. Att turism och besöksnäringen betyder mycket för hela Skåne vet vi alla. Inte minst för att hela landskapet ska leva.

I veckan svarade den regionala utvecklingsnämnden inom regionen på en statlig utredning om en samlad politik för hållbar turism. Utredningen är ganska lång och detaljrik och alliansen i nämnden valde att till beslutet formulera några punkter som sammanfattar vår övergripande syn.

Foto: Greger Ravik CC 2.0

• Besöksnäringen är en viktig del av vårt näringsliv, den kan utan vidare ses som av våra större exportbranscher samtidigt som den ger möjligheter åt svenskar och danskar att semestra i närområdet. Den bidrar också till en levande landsbygd.
• Skåne har en historia, kultur och matkultur som gör landskapet synnerligen attraktivt för besök. Inte minst sådan som bygger på matlandet Skåne. Jordens och havets frukter förädlas i en växande högkvalitativ restaurangbransch.
• Vi ser med tillfredställelse på om det skapas en nationell strategi för frågorna, och självfallet är hållbarhet en del i en sådan strategi. Som i all annan näringsverksamhet.
• Turismen är som alla andra branscher: Den behöver ett gott näringsklimat och inte fler regleringar än vad som absolut krävs. Vi tror mer på att liberalisera och underlätta än ålägga och subventioner. Snabba och transparenta tillståndsgivningar med en väg in är en viktig reform.
• Inte minst skulle tillåten gårdsförsäljning av alkohol gynna besöksnäringen.

Peter J Olsson