KRÖNIKA.  Häromdagen satt jag i köket med en kopp kaffe hemma hos mamma och pappa på gården som jag är född och uppväxt på. Jag hade varit ute och promenerat en runda. Min runda gick genom lövskog, granskog, över åkrar som har betats av kor, får och hästar, över åkrar som odlas och som nu ligger slumrande under tjälen. Dessa kommer att vara spirande gröna om ett par månader. Allt det som jag nyss hade passerat ser ut precis så som det gör idag, beroende på att min far och tidigare generationer har brukat, skördat, återplanterat och skött om sin mark enligt konstens alla regler. Med stort engagemang och ansvarskänsla. Den biologiska mångfald och de värden som finns i skogen och i marken idag, finns där på grund av deras omsorg och förvaltande. I den svenska landsbygden ligger många timmars hårt slit och arbete nergrävt på precis samma sätt som det gör hos mina föräldrar.

När jag satt där i köket fick jag en liten klump i magen när jag började fundera på den landsbygdspolitik och den bild av svenskt skogsbruk som regeringen idag målar upp. Speciellt beklämd blir jag över de inskränkningar i äganderätten gällande exempelvis skog och vatten som regeringen driver på för att införa idag. Aldrig trodde jag att vi 2018 skulle behöva stå upp för och höja rösten för att skydda äganderätten! Men så är fallet.

Det S och MP inte verkar förstå eller vilja inse är att det är markägarna på landsbygdens förtjänst att den svenska landsbygden och den svenska skogen har de höga värdena som de har idag. Den långsiktigt bästa naturvården får vi med aktiva och engagerade markägare och förvaltare som känner stolthet över de värden som produceras på deras marker och i deras skogar. Inte genom svartmålning eller hot om att de inte längre ska få sköta sin mark.

Under hela denna mandatperiod har vi även sett hur regeringen har försvårat företagandet på landsbygden. Det har blivit krångligare, dyrare och svårare att vara eller bli företagare på landsbygden. Den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet driver utgår till mångt och mycket på förbud och strikta regleringar. En politik och en inställning som lägger sig som en våt, kall filt över hela landsbygden och som hämmar utveckling, företagande, innovation och grön tillväxt.

När markägare, lantbrukare och skogsägare hindras från att bruka sin mark eller sina tillgångar eller när de hindras från att förädla dessa efter eget huvud på grund av regleringar och restriktioner som helt saknar förankring i verklighet och forskning, då är regeringen ute på väldigt tunn is.

En bärande värdering i Centerpartiets politik är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Därför måste en ny landsbygdspolitik präglas av frihet och förtroende. Ska vi klara omställningen till ett fossilfritt samhälle så behövs den produktiva skogen. I grunden handlar det om att ge Sveriges landsbygd och dess invånare makt och resurser att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Inte införa fler restriktioner och regleringar. För Centerpartiet är äganderätten en grundläggande rättighet.

Sofia Nilsson (C)