VÅRDA SKÅNE. Vid tisdagens regionstyrelsesammanträde hanterades, utöver Region Skånes årsredovisning för 2017, bland annat revisionsrapporter om ledtider i cancervården och nyttjandegraden av dyrbar utrustning och en utvärdering av primärvården i egen regi.

– Den sammanvägda bilden av årsredovisningen och revisionsrapporterna, liksom utredningen om primärvårdens organisation är att Region Skånes största problem är relationen till personalen, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne och ledamot i regionstyrelsen.

– I årsredovisningen kan vi läsa att bara 64 procent av de som slutar arbeta i Region Skåne vill rekommendera regionen som arbetsgivare. De långa ledtiderna inom flera områden inom cancervården beror ofta på personalbrist. Samma sak med beroendet av hyrpersonal inom exempelvis primärvården i stora delar av östra Skåne, säger Birgitta Södertun (KD).

I sitt förslag om yttrande angående granskningen av ledtider i cancervården hänvisar styret till ”påtaglig” resursbrist.

– Sjukvården har ett underskott om 1,4 miljarder kronor trots att skatteintäkterna är större än någonsin, liksom antalet anställda. Ändå finns bemanningsproblem och en del cancerpatienter skickas till Karlskrona och Växjö. Styret kommer aldrig lösa problemen om man fortsätter att tro att de här problemen löses med skattehöjningar. Problemet är personalpolitiken och organisationen, säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad