KRÖNIKA. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största samhällsproblem. Den växer lavinartat bland unga: Bland flickor mellan 10 och 17 år har andelen som sökt psykiatrisk vård fördubblats under de senaste tio åren. Bland unga pojkar har ökningen gått ännu fortare. 15 procent av kvinnorna mellan 18 och 24 år har varit patienter i den psykiatriska vården. Utskrivningen av antidepressiva läkemedel når nya nivåer.

Allt detta sker samtidigt som vårt materiella välstånd växt är större än någonsin. Men smartphones och prylar gör inte att vi mår bättre inombords. Sociala medier gör inte alltid tillvaron lättare för den som känner sig stressad eller utanför.

Jag är övertygad om att för att bekämpa den här utvecklingen så måste familjens ställning stärkas. Med trygga familjeförhållanden och uppväxtvillkor blir det lättare att vardagens problem. Ett allt mer individualiserat samhälle där allt fokus ligger på självförverkligande och att människan ska vara oberoende från familjen, kommer att leda till att fler unga drabbas av psykisk ohälsa.

Men utöver ett långsiktigt arbete för att förebygga psykisk ohälsa, så har vi ett problem att lösa här och nu: Barn och unga och deras familjer har svårt att nå hjälpen när den behövs. I en desperat och utsatt situation hänvisas många till vårdköer. Pressen på barn- och ungdomspsykiatrin är hård.

Psykiatrin måste ges ökade resurser för att möta problematiken. Det är även en av KD:s prioriteringar i partiets statsbudgetförslag. Barn- och ungdomshälsovården behöver samlas under en huvudman. Idag ligger ansvaret både på landsting och regioner och skolornas elevhälsa.

Ett annat problem är det faktum att ungdomar som väl fått hjälp sedan riskerar lämnas vind för våg. Det måste finnas en rimlig kontinuitet i vården, en kommunikationsväg tillbaka in till vården om läget försämras under eller efter utredning och behandling. Det finns exempel på skånska ungdomar som fått medicin utskriven och sedan inte har någon regelbunden kontaktperson i vården att höra av sig till.

De unga måste ges möjlighet till tätare och återkommande kontakt – tills att man känner sig bättre.

Därför behöver barn och unga i Region Skånes psykiatri ges en fast namngiven vårdkontakt. KD föreslår en regionövergripande kartläggning av dagens situation och därefter ska en ny policy tas fram, som ger fler barn och unga i psykiatrin en fast vårdkontakt.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region SKåne