DEBATT. Socialdemokraterna gick till val 2014 på att minska vårdköerna. Trots 6 miljarder mer till den skånska sjukvården sedan 2014 ökar vårdköerna och allt fler skånska patienter får vänta allt längre på att få den vård de är i behov av. I januari var det 3 av 10 skånska patienter som inte fick sin operation inom de 90 dagar som vårdgarantin säger. Detta är inte acceptabelt.

Det blir inte heller bättre om man tittar på hur många som fått sitt första besök till en specialist. Drygt 9 000 patienter hade då väntat längre än 90 dagar, vilket är nästan 2 000 fler än om hela Perstorps kommuns invånare skulle stå i kö.

När Centerpartiet var med och styrde Region Skåne och Sverige under föregående mandatperiod minskade vårdköerna både tack vare det regionala arbete som genomfördes med till exempel införande av vårdval, men också mycket tack vare kömiljarden som Alliansregeringen inrättade. När de rödgröna kom till makten avskaffade man kömiljarden, med kraftigt växande vårdköer som resultat. Det dröjde mer än halva mandatperioden innan man insåg sitt misstag och införde en variant av kömiljarden som uppenbarligen inte har haft önskad effekt. Istället har regeringens och Henrik Fritzons svar på vårdkrisen varit att lägga nästan all energi på att försvåra för de privata utförarna, trots att de är avgörande för att öka tillgängligheten.

Det behövs en helt annan politik för både den svenska och den skånska sjukvården. Centerpartiet har lagt fram en lång rad förslag för en närmare vård i hela landet. För att minska vårdköerna lägger vi en miljard årligen nationellt på att korta hela vårdkedjan, tiden från diagnos tills det man är färdigbehandlad. Vi vill dessutom se en ny, tuff målsättning. Centerpartiet vill att 95 procent av patienterna ska få vård i tid. Vi menar allvar med att vi vill vända trenden och korta vårdköerna.

I Stefan Löfvens Sverige och Henrik Fritzons Skåne ökar vårdköerna. Allt fler får vänta allt längre. Allt färre får de lugnande beskeden i tid. Allt fler känner sig otrygga.

Det behövs ett nytt ledarskap för både Region Skåne och Sverige för att komma tillrätta med problematiken och skapa en trygghet för de skånska patienterna. Centerpartiet är redo att ta det ansvaret och stå för det nya politiska ledarskapet som krävs. För att vi ska få en nära och tillgänglig vård i hela Skåne.

Sofia Nilsson (C)
Riksdagskandidat, Skåne norra och östra

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne

 

Denna artikel är också publicerad i Ystads Allehanda (8/3).