VÅRDA SKÅNE. Under veckan som gått har Moderaterna i Region Skånes rapport om de skånska vårdköerna debatterats flitigt med draghjälp från både lokal och nationell media. Problemet med allt längre vårdköer är nämligen inte bara ett skånskt problem.

I Skåne väntar 114 872 personer i en vårdkö just nu. 29 832 av dessa har väntat alldeles för länge. Situationen med alarmerande vårdköer är inte bara katastrofal i Skåne, det är riktigt illa i hela Sverige. 120 000 personer väntar på att få en operation, 290 000 väntar på att få träffa en specialist efter remiss från vårdcentralen. Längst väntetider har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting, som Skåne. Utvecklingen måste brytas.

I Skånska dagbladet anklagar Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Moderaterna för ”siffertrixande” i den rapport om vårdköerna som Moderaterna presenterade den 2 mars. Fritzon (S) för fram att operationsköerna skulle ha växt kraftigt under Alliansens sista år 2014. Han menar också att detta skulle orsaka att vårdköerna nu, år 2018, växer bortom kontroll.

Moderaterna kortade tillsammans med Alliansen köerna till operation från cirka 12 500 patienter år 2005 till 2 400 patienter 2014. Det fanns då ett positivt fokus på kö-frågan och extra pengar till incitament för vårdproduktion. I september 2014 tog Socialdemokraterna över makten i Region Skåne tillsammans med Miljöpartiet. Och då börjar köerna växa på allvar. I jämförelse hur många som får vård i tid på våren och hösten från Moderaternas och Alliansens sista helår 2013 mot samma månader 2014 och 2017, är siffrorna tydliga.

Måluppfyllelsen följer fram till våren 2014 ett stabilt mönster av att 84-85 procent av patienterna får operation i tid. Då fick Region Skåne också utdelning på kömiljarden, de pengar som utdelades när regionerna gav vård i tid. Efter sommaren 2014 med intensiva svartmålningskampanjer mot vårdpersonalens arbete i Region Skåne och besked om att kömiljarden ska försvinna, sjunker naturligtvis måluppfyllelsen direkt. Hösten 2017 fick inte ens var fjärde patient vård i tid. Måluppfyllelsen ligger nu nere på 72 procent i snitt.

– De ökande köerna handlar helt och hållet om Fritzons egen styrning – eller brist därpå, säger Pontus Lindberg (M), regionråd. Vi vill istället utveckla beprövade recept, vi har kortat köerna innan och kan göra det igen.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönwall har i media uttalat att helhetsbilden är tydlig: statsminister Stefan Löfven (S) administrerar en nationell vårdkris. Henrik Fritzon spär på den i Skåne menar moderaternas regionala företrädare.

– Henrik Fritzons (S) argument att Region Skåne inte är direkt sämre än riksgenomsnittet och att orsaken till att vi ligger lägre än vissa landsting är regionens universitetssjukhus håller inte, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd. Vi menar just tvärtom – Region Skåne har universitetssjukvård, borde vården här inte ligga i topp tre i landet åtminstone? Är det gott nog åt skåningarna att halka långt bakom Stockholm? Och vad hjälper en hög kvalitet, om man ändå inte får vård i tid?

Läs rapporten här.

För löpande diskussion om vårdköerna, se filmen

Vårdköer i media:

Nyhetsartikel i Skånska Dagbladet

Ledare i Trelleborgs Allehanda

Debatt i Kvällsposten

Lynn Thulin