Per Einarsson (KD)

VÅRDA SKÅNE. Ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) har meddelat att hon ställer in nästa möte med sjukvårdsnämnd Kryh, ett möte som sedan länge var planerat till den 28 mars. Som motivering anges brist på ärenden.

–Det är verkligen illa att hänvisa till ärendebrist när det finns en uppsjö av problem som nämnden borde ta tag i, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

–Det ekonomiska underskottet ligger på 130 miljoner kronor och nämnden har inte ens fått se någon handlingsplan för hur detta ska åtgärdas. Och inom vården får patienterna vänta allt för länge innan man kommer fram. Köerna inom Kryh har blivit betydligt längre de senaste åren, säger Per Einarsson (KD)

–Styrets passivitet försvårar läget ytterligare. Istället för att hävda att det saknas ärenden borde man ta sitt ansvar och agera. Men det inte första gången man skjuter problem framför sig, utan här finns tyvärr ett tydligt mönster, säger Per Einarsson (KD).

Mattias Svensson