DEBATT. Hur människor kan ta sig från en plats till en annan hänger ihop med politiska prioriteringar, skriver miljöpartisterna Märta Stenevi, Marcus Friberg och Emma BeringerAktuella frågor (1/3). Sedan gör de tre kommunalråden från Malmö, Helsingborg och Lund klart att de i stort sett vill förbjuda bilar i städerna. ”Om vi får bestämma kommer bilen främst att användas för att ta sig till närmaste tätort.”

Det är också en prioritering. Frågan är vad den grundar sig på mer än ingrodd, grön utvecklingspessimism.

Miljöpartiet är ett ungt parti. Det grundades 1981 med Armageddon, dystopin och undergångsstämningarna som närmaste granne. I det första idéprogrammet uttrycks oro över att inte kunna påverka villkoren för vår tillvaro och över att ”mänskligheten tycks vara på väg mot det kollektiva självmordet”. Det skrivs om växande klyftor i världen, växande förtryck och om den kapprustning som bäddar för förödande storkrig. Men också om att miljöförstöringen hotar ”själva grunderna för vår existens”, om svält och massfattigdom.

Undergångsstämning. Foto: Jonas Duveborn

Det var på denna bild som den ursprungliga miljöpartistiska politiken byggde.

Den som väljer att öppna ögonen och ta in kunskap om den faktiska utvecklingen i världen vet att undergångsbilden var – och är – falsk. Folkpedagogen Hans Rosling lärde många att mänskligheten bara får det bättre och bättre. Aldrig förr har så många haft det så bra som nu. Aldrig förr har levnadsvillkoren varit bättre, aldrig förr har svälten bekämpats så effektivt eller tillgången till sjukvård och utbildning varit större. Kampen mot miljöförstöring har vunnit stora segrar. 2008 var sjöhästarna tillbaka i Themsen för första gången på decennier. Floden hade förklarats biologiskt död 1957. Montrealprotokollet om substanser som tunnar ut ozonlagret, som trädde i kraft 1989, är enligt FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan, ”kanske den enskilt mest framgångsrika internationella överenskommelsen hittills”. Minskningen av svavelutsläpp i Sverige sedan 1990 är dramatisk. Och så vidare.

Den miljöpartist som hamnar i försvarsställning lär snabbt klämma ur sig att också Moderaterna har en historia som inte är smickrande i alla delar. Och det är sant. Moderaterna har dock utvecklat sin politik i takt med tiden. Men MP vill fortfarande hellre förbjuda sådant de ogillar än att hitta lösningar på reella negativa effekter.

För att föra resonemanget vidare: Har de tre miljöpartisterna månne fog för sin pessimism om ökat buller, sämre luft, uppgrävda parker och husrivningar i stadskärnorna för att göra plats för fler bilar. Det är långtifrån säkert. Den tekniska utvecklingen är snabb. Andelen elbilar ökar snabbare än alla prognoser. De varken bullrar eller släpper ut lika mycket avgaser som bilarna gjorde 1981. Redan 2021 beräknas försäljningen av självkörande bilar komma i gång. Med dessa blir det vardag att låta bilen åka och parkera sig själv på annat ställe i stan. Sedan anropar man den, eller tar en annan bil, när det är dags att åka hem. Hur utvecklingen ser ut, eller hur snabb den är, är omöjligt att veta. Men, framför allt, godstransporterna står för en stor del av den trafik som i dag korkar igen motorvägarna. Många av lastbilarna ska vare sig till Malmö, Lund eller Helsingborg, de passerar bara, men bidrar till trängseln. Visst hade det varit önskvärt att all godstrafik skulle ta tåget i stället, men inte heller det går. Kapaciteten är nämligen för liten på både spår och vägar, en utbyggnad av bägge behövs.

För ett parti som grundar sitt väljarstöd på oro för framtiden är detta naturligtvis en obekväm sanning. Så vi förväntar oss inget medhåll om behovet av bättre förutsättningar för välfärdsbyggande ekonomisk tillväxt. Men vi söker väljarnas stöd för det.

Mer intressant än att MP är emot en utveckling av väginfrastrukturen i Skåne är det egentligen att Socialdemokraterna duckar i frågan. När en motion om fler filer på E6 behandlades i regionfullmäktige i tisdags (27/2) teg samtliga företrädare för det största partiet. Inte ens när vi uppmanade dem att berätta vad de tycker sades ett enda ord. De socialdemokratiska väljare som ser behovet av både tåg och bilar offras i S-samarbetet med Miljöpartiet, landets mest bilfientliga parti.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Anna Jähnke (M)
kommunalråd
Helsingborg

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Sydsvenskan/HD (6/3).