KRÖNIKA. Nyligen presenterades skåningarnas åsikter i miljö och klimatfrågan i Skånepanelen. Som centerpartist ser jag att det både finns hopp och utmaningar i rapporten. Många skåningar bryr sig om klimatet och gör redan idag viktiga insatser för att vi tillsammans ska lösa klimat- och miljöfrågan. Men undersökningen visar också att vi har en lång väg att gå för att mer ska kunna göras i vår region, vilket visar att vi behöver visa handlingskraft.

Frågar man skåningarna vad som skulle få dem att leva mer miljövänligt ligger tre frågor i topp. För mig som centerpartist är det inte förvånande svar. Dels måste de gröna alternativen bli billigare, de måste bli synligare och politikerna måste ta ansvar och visa vägen. Samtidigt så är man beredda att ändra sina resvanor, genom att cykla och åka mer kollektivt. Detta visar att vi i Region Skåne kan göra mer för att den gröna omställningen ska få fart. Här är jag övertygad om att Centerpartiets gröna kraft är en viktig nyckel i regionens miljö- och klimatarbete.

För att fler skåningar ska resa kollektivt har vi i Centerpartiet tidigare föreslagit att hållplatserna ska finnas på rimligt avstånd, genom att vi bland annat vill stoppa hållplatssaneringen. Vi har föreslagit satsningar för en bättre turtäthet, och att regionen måste ställa högre krav på staten så att fler tåg går i tid. Folk ska kunna lita på att ha en buss nära, att tåget kommer i tid och att man kommer fram till jobbet, skolan och fritidsaktiviteten. Skåningarna håller med oss, nästan varannan skåning vill ha bättre turtäthet och var tredje anser att en hållplats inom rimligt avstånd skulle få den att resa kollektivt.

Samtidigt ser jag orosmoln på den gröna Skånehimlen. Var fjärde skåning upplever att miljö- och klimatfrågorna inte berör dem personligen. Det är oroande, och visar att vi tillsammans måste bli bättre på att visa att även varje enskild skåning kommer påverkas av det förändrade klimatet och konsekvenser som höjda vattennivåer och kraftigare stormar och regn. Samtidigt tror bara en tredjedel av skåningarna att klimatfrågan verkligen går att lösa. Det ställer höga krav på samhället att väcka ett framtidshopp och optimism om att klimatfrågan verkligen går att lösa. Den kraften, att visa att en grön tillväxt är möjlig är en viktig fråga för oss centerpartister.

Tillsammans kan vi göra massor för att lösa klimat- och miljöfrågan. Att underlätta för kollektivtrafiken, förbättra cykelvägarna, satsa på grön energi och drivmedel såsom biogas, laddstationer och solceller och sätta press på regeringen är bara några av de saker vi kan göra lokalt. Undersökningen visar att det finns en grön energi bland skåningarna, det ger mig som politiker hopp om framtiden. Men fler skåningar måste få känna hopp om att framtiden går att lösa. På så sätt kan vi få med alla på det gröna omställningståget.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne