VÅRDA SKÅNE. Region Skåne ska förbereda sin sjukvårdsverksamhet för terrorattentat. Det står klart efter torsdagens sammanträde med hälsa- och sjukvårdsnämnden.

– Vi måste förbereda oss på att det kan ske ett terrordåd i Skåne. Det har hänt i Köpenhamn och i Stockholm. Händer det här måste vår sjukvård vara rustad för det, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare för Liberalerna i Skåne. 

Liberalernas förslag om att utreda hur Skåne kan dra lärdom av tidigare terrorattentat har ett tydligt fokus på att se till att sjukvården står bättre rustad i händelse av en terrorattack.

– Attentatet på Drottninggatan visar hur viktigt det är att vi är förberedda. Därför vill vi se över rutinerna och se till att vi lär oss av det som hänt, säger Gilbert Tribo (L).

Det förberedande insatsarbetet ska utgå från och dra lärdom av attentatet på Drottninggatan i Stockholm och bland annat söka svar på följande frågor:

  • Hur fungerade kommunikationen mellan ambulanspersonal och övrig blåljuspersonal?
  • Hade ambulanserna med sig den typ av utrustning som krävs för att ta hand om de skador som denna typ av terrorhändelser orsakar?
  • Hade ambulanspersonalen rätt kunskaper och fick de erforderliga instruktioner om vid vilken tidpunkt och på vilket sätt de kunde närma sig olycksplatsen?
  • Hur fungerade prioriteringsordningen för vilka sjukhus som de skadade transporterades till och fick den mottagande vårdpersonalen korrekt information om skadeläget?