VÅRDA SKÅNE. Allians för Skånes förslag om att upprätta ett medicinskt revisionsteam i Skåne röstades igenom på dagens sammanträde med hälsa- och sjukvårdsnämnden. Förslaget väcktes efter att allvarliga uppgifter har framkommit om misstänkt medvetna felregistreringar av vårdbesök på en vårdcentral i Helsingborg. Socialdemokraterna och Miljöpartiet motsatte sig förslaget.

– Skåningarna måste kunna förvänta sig att vårdcentralerna sköter sitt uppdrag. Då är införandet av ett medicinskt revisionsteam som granskar vårdcentralerna viktigt, säger Gilbert Tribo (L) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– All verksamhet som bedrivs inom eller på uppdrag av Region Skåne ska granskas på samma sätt. Så sker inte idag. Det behövs en systematisk medicinsk revision. Det är en stor brist att det inte finns idag. I förlängningen äventyrar det även patientsäkerheten, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den offentligt finansierade välfärden ska hålla en hög kvalitet där de skånska patienterna får en god vård oavsett vem som utför vården, därför är det väldigt viktigt att Region Skåne som beställare ställer krav på leverantörerna men också genomför löpande kontroller av verksamheten för att undvika situationer som den på Väla Hälsocenter, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det som framkommit hittills är ett upprörande missbruk av pengar och förtroende som går ut över patienterna. Region Skånes granskningssystem fungerar inte, vilket vi påtalat tidigare utan att få gehör. Nu måste det bli ordning och reda. Och det handlar inte om privat eller offentligt, kvalitén och tryggheten måste säkerställas överallt oavsett driftform, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.