VÄRNA SKÅNE. Det var ingen klockren debatt i regionfullmäktige i dag (27/2) om upphandlingspolicyn. Missförstånden var många om vad som regleras i upphandlingslagarna om krav enligt kollektivavtal eller särskilda arbetsrättsliga villkor, vilket Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) skriver om i en debattartikel i Kvällsposten. Klart var att Sverigedemokraterna i Region Skåne har en annan uppfattning om vad som gäller än vad SD i riksdagen har. Det fällde avgörandet. Att det kommer att bli en besvärlig juridisk process efter överklagande av första upphandling som tillämpar den nya policyn ligger nära till hands. Skattepengar i sjön.

Sedan är hela processen i sig märklig. S och MP inledde den redan 2015, men har inte lyssnat över huvud taget på något argument emot – oavsett om det har varit från Lagrådet, riksdagen eller företagarna i Almega. Till detta ska läggas att S har sysselsatt sig själva i frågan.

Jonas Duveborn