VÅRDA SKÅNE. Stefan Lamme (M) besökte under måndagen ett helt nystartat alternativ inom vårdval hudsjukvård, Hudmottagning Öresund i Landskrona. Mottagningen invigdes den 12 december, och är redan i full drift och tar emot patienter både på remiss från primärvård och de som söker själva direkt. Mottagningen kan också hjälpa till med de köer som har uppstått vid Region Skånes sjukhus och andra landsting. Mottagningen är en fristående del inom Praktikertjänst.

Verksamhetschef Helen Ingemarsdotter visar Stefan Lamme runt i lokalerna. Mottagningen har direkt satsat på den senaste tekniken inom både ljusbehandling och laserbehandling, apparater med kapacitet gällande en rad olika åkommor och behandlingstekniker.

Verksamheten har, förutom verksamhetschefen, en läkare, två sjuksköterskor och en medicinsk sekreterare. Möjligheten finns att snabbt ta in ytterligare kompetens och verksamhetschefen ser redan tecken på behov av utökning av verksamheten.

Region Skånes tillgänglighet för patienter till första besök i hudsjukvård inom 90 dagar låg 2014 på 90 procent. 2016 hade andelen ökat till 93 procent på grund av en större kapacitet genom vårdvalet. Antalet besök fördubblades dessutom under samma period från 89 740 till 180 129 patienter. Åkommor som patienter kan få hjälp med inom vårdvalet är till exempel bedömning och behandling av hudtumörer, psoriasis och eksem.

– Det finns ett stort behov av fler mottagningar inom hudsjukvården. Antalet sökande har ökat kraftigare än utbudet, vilket har gjort att även om köerna åtgärdas i högt tempo, så behövs mycket mer. Besöket har varit mycket intressant och hoppfullt för framtiden, säger Stefan Lamme.

Lynn Thulin