KRÖNIKA. Klimatminister Isabella Lövin har nu otaliga gånger liknat oss moderater vid Donald Trump när det kommer till klimatpolitiken. Och nu senast gick hon till en liknande attack mot hela oppositionen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det är tröttsamt och det är lågt. Men det är också lynnigt.

För så sent som den 17 januari i år sade samma Lövin att hon var villig att bilda regering med Moderaterna, eftersom vi samarbetat i just klimatfrågor. Och det stämmer; vi är helt överens om klimatmålen som många partier enades om i Miljömålsberedningen. Det som skiljer oss är hur vi ska nå målen.

Om man lyssnar till Miljöpartiet, så är det som om hela miljö- och klimatutmaningen avgörs av storleken på Naturvårdsverkets budget. Tänk om det vore så enkelt! Men det är inte så enkelt. Klimat- och miljöpolitiken har under alldeles för lång tid särbehandlats, utan samma krav på effektivitet och hushållning som på andra politikområden.

Precis som jordens resurser är begränsade, så är statens budget också begränsad. Därför måste vi klimatmaxa, det vill säga se till att få ut mesta möjliga av varje skattekrona som satsas. Det duger inte att gå fram med åtgärder som man inte vet gör nytta. Tyvärr gör regeringen det.

Hela sju av åtta åtgärder avfärdar Konjunkturinstitutet som ineffektiva. Det kanske värsta exemplet är elcykelpremien. Ingen vet nyttan med den, men klimatministern har lovat att hon ska låta Naturvårdsverket räkna på nyttan med elcykelpremien – efter att den har införts. Sådan politik har vi varken tid eller råd med.

Under den moderatledda alliansregeringen var de årliga utsläppsminskningarna mer än tre gånger så stora som nu med regeringen Löfven/Lövin. Alliansen lyckades kombinera ökad tillväxt med minskade utsläpp. Bara så kan man bli ett grönt föregångsland. Och det vill vi vara.

Vi kliver in i klimatpolitiken med insikten att en hållbar ekologi kräver en hållbar ekonomi. Med den vetskapen följer krav på effektivitet i politiska satsningar. Tydligen retar det upp Isabella Lövin så till den milda grad att hon liknar oss vid Donald Trump. Trots att hon själv varnat andra för svartmålning. Det känns onekligen som att vi är på rätt spår.

Maria Malmer Stenergard (M)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Åhus