VÄRNA SKÅNE. Idag besökte regionpolitikern Ulrika Heindorff (M) tillsammans med riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Vingården Villa Mathilda i Arild. Huvudämne för dagen var gårdsförsäljning. En fråga som Moderaterna länge kämpat för på olika nivåer.

Moderaterna i Region Skåne vill att gårdsförsäljning ska tillåtas då det är en viktig del i att utveckla Skånes besöksnäring.

I Regionstyrelsen togs nyligen beslut att skicka en ansökan till regeringen om treårig försöksverksamhet för gårdsförsäljning av vin och öl. Men redan i juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut i enlighet med en motion från Liberalerna om att sådan ansökan skulle göras. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för avslag, men förlorade frågan. Moderaterna har  framfört kritik mot det rödgröna styret i Region Skåne för att det tagit alltför lång tid att ta fram en skrivelse med ansökan till regeringen i enlighet med det beslut som alltså togs för åtta månader sedan.

På nationell nivå har samtliga Allianspartier stämmobeslut på att införa gårdsförsäljning på något sätt. Denna enighet är viktig då Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nationellt är starka motståndare till gårdsförsäljning.

– Frågan om gårdsförsäljning är en viktig fråga för besöksnäringen i Skåne och i hela Sverige. Vi moderater vill stärka besöksnäringen och den levande landsbygden. Vi vill skapa bättre förutsättningar för alla de som vill bidra till detta. Vingårdarna runt om i Skåne hade kunnat skapa jobb och fler besök i vår region. Detta hade varit bra för näringslivet och tillväxten, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i regionstyrelsen.

I Skåne finns ett stort intresse hos vinodlare, lantbruk och befolkningen av att tillåta gårdsförsäljning som en naturlig del av Skånes starka mat- och dryckesproduktion. Idag tillverkas den stora delen av svenskt vin i Skåne. Det handlar bara idag om cirka 40 gårdar som skulle kunna utvecklas mycket starkare inom både svensk turism och bidra till att Skåne blir ett attraktivt varumärke bland internationella besöksmål. Sedan 2010 finns en statlig utredning som beskriver förutsättningar och möjligheter att införa gårdsförsäljning.

Utredningens slutsats går i linje med Moderaternas inställning till frågan om gårdsförsäljning och visar att det är förenligt med både svensk alkoholpolitik och EU-direktiv.

Vad skulle införandet av gårdsförsäljning innebära för er?

– Ett erkännande att vi arbetar i en viktig näring med potential att växa. Gårdsförsäljning skulle leda till fler arbetstillfällen och en helt ny vinturism som också skulle få besöksnäringen kring den att växa. Detta handlar inte om folkhälsa, utan om näringspolitik inriktad på små och medelstora företag och en levande landsbygd. Det är dags att sluta diskriminera svenska vinbönder, säger Marie-Louise och Carl-Magnus Hedin från Vingården Villa Mathilda, Arild. 

Lynn Thulin