KRÖNIKA. Vården och omsorgen i Sverige ska finnas nära, hålla en hög kvalité och vara tillgänglig för alla i hela landet. Utvecklingen idag går tyvärr åt fel håll.

Det råder en vårdkris i Sverige som har vuxit fram under Stefan Löfvens tid som statsminister. Ett av problemen är de växande vårdköerna. I Skåne står idag 93 000 patienter i kö till att träffa en läkare, 20 000 patienter väntar på att få en operation eller annan åtgärd. Och detta är bara i Skåne! Denna utveckling kan vi inte acceptera. Detta är inte värdigt ett land som Sverige. I Sverige ska vi ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den, oavsett var i landet du bor.

Det som förvånar mig mest är att styret i Region Skåne inte verkar vilja lösa problemet. När fler händer och fler aktörer behövs som allra mest för att lösa den vårdkris som finns, så väljer istället Socialdemokraterna och Miljöpartiet att diskutera hur man ska kunna sätta stopp för Praktikertjänst som driver närsjukhuset i Simrishamn. Simrishamns närsjukhus har kapacitet att ta emot fler remisser och de har en stor vilja att göra det. Men istället för att sätta sig ner och diskutera hur Simrishamn skulle kunna ta fler patienter och använda den kapacitet som de besitter, så väljer S och Mp det raka motsatta. Man ser hellre att vårdköerna får vara fortsatt långa än att vända sig till en privat aktör. Vari ligger patientperspektivet och medborgarperspektivet i detta?

Det andra problemet i vårdkrisen är att det behövs mer händer i vården. På många håll i landet tvingas avdelningar att stänga och vårdcentraler bemannas av hyrpersonal till följd av personalbrist. Detta är ett mycket allvarligt problem som slår hårt mot patienterna – i synnerhet de mest utsatta och svårast sjuka.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor utgör en stor del av den svenska sjukvårdens ryggrad. De utför ovärderliga och ofta mycket slitsamma arbetsuppgifter. Deras roll i den svenska sjukvården behöver uppvärderas och stärkas. Centerpartiet vill därför satsa på ett nationellt sjuksköterskelyft som består av tre delar.

Speciellt bristen på specialistsjuksköterskor är en svag länk inom vården. Det saknas personal vid exempelvis operationer och människor riskerar att inte få vård i tid. Här måste det ske en förändring. Genom att sporra medarbetare inom vården till att vidareutbilda sig kan vi stärka sjukvården och öka tryggheten för patienterna.

För att se till att fler sjuksköterskor har råd att utbilda sig vill vi årligen satsa 600 miljoner kronor så att fler arbetsgivare kan betala lön under utbildningen. Det innebär att sjuksköterskor i hela landet får möjligheten att vidareutbilda sig med lön.

Vi vill även införa en examenspremie för grundutbildade sjuksköterskor. Som grundutbildad sjuksköterska ska du få 60 000 kr som en premie efter dina fem första år i yrket.

Den tredje delen i sjuksköterskelyftet handlar om att vi vill skapa fler karriärvägar för sjuksköterskor. Centerpartiet vill därför sjösätta en nationell strategi för ett tydligt och transparent karriärsystem. Målet för en sådan strategi är att stärka sjuksköterskeyrket generellt och förbättra möjligheterna att arbeta på toppen av sin kompetens.

Detta är centerpartiets förslag på åtgärder med verklig effekt och riktiga resultat. Allt för en närmare vård för hela landet.

Sofia Nilsson (C)