KRÖNIKA. Många gamla och sjuka tvingas träffa allt för många personer i sjukvården. Man måste upprepa sin historia gång på gång. Självklart sliter det på människor som redan befinner sig i en utsatt position.

Det är därför det är så viktigt att rätten till fast läkarkontakt blir verklig. En läkare ska vara ansvarig för en patient. Man ska inte behöva bollas omkring i vårdsystemet utan att någon har en helhetsbild.

Jag har i olika sammanhang på senare tid lyft fram detta. I alliansens budgetförslag hade vi ett konkret inslag om att införa det, men den rödgröna budgeten vann omröstningen. I höstas hade KD en affischkampanj i Malmö där vi lyfte fram frågan och jag har även skrivit om vikten av fast läkarkontakt i såväl HD/Sydsvenskan som Kvällsposten.

Faktum är att jag skulle vilja säga att det här är en av de absolut viktigaste frågorna inom sjukvårdspolitiken just nu. I veckan presenterade Socialstyrelsen en rapport som pekar på många av problemen inom sjukvården: Tillgängligheten fortsätter att sjunka. Inget landsting eller region lever upp till vårdgarantin till fullo. Men också: Andelen patienter med fast läkarkontakt har sjunkit.

I Sverige var det 67 procent av de över 65 som hade en fast läkarkontakt år 2014. En låg siffra i sig själv – klart lägre än i jämförbara länder. Socialstyrelsens rapport citerar nu en internationell undersökning som visar att siffran 2017 sjunkit till 60 procent.

Man kan också läsa att:

”Endast 61 procent av patienterna 65 år och äldre upplever att ordinarie mottagning hade fått information om den vård de fått på sjukhus och 51 procent svarar att den ordinarie läkaren ger den hjälp de behöver med att koordinera vården eller planera sin vård från andra vårdgivare. Sverige är därmed det land med lägst resultat i båda dessa frågor.”

Även bland yngre patienter ligger vårt land sämst till när det gäller fast läkarkontakt: Bara 42 procent av befolkningen över 18 har det.

Slutsatsen är att mycket finns att vinna om vi ser till att öka kontinuiteten kring patienten. De sjuka önskar det själva och det ska inte vara så att bara den som har kraft nog att själv säga ifrån har möjlighet att få fast läkarkontakt. Även vårdpersonalen vinner så klart på kontinuitet som ökar förutsättningarna att göra bästa möjliga jobb. Sedan är det också just så som Läkarförbundet skriver i sin rapport i frågan att: ”Kontinuitet är effektivitet”.

Region Skåne behöver införa en tydlig rätt till fast läkarkontakt för alla patienter, men det krävs även tillägg i lagstiftningen för att göra det hela tydligare. Patientansvarig läkare (PAL) behöver återinföras, något som också finns med i det vårdpolitiska program som antogs av Kristdemokraternas riksting i höstas.

För att det hela ska vara möjligt att genomföra behöver också de skånska vårdcentralerna mer resurser och bättre förutsättningar att genomföra sitt arbete. KD vill på nationell nivå skicka 300 miljoner kronor till skånsk vård för ändamålet. Och högst upp på agendan för ett nytt alliansstyre i Region Skåne måste vara att öka primärvårdens andel av resurserna.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne