Skånes järnvägar och vägar är hårt belastade. Här E6 utanför Ängelholm. (CC BY-NC-ND 2.0)

VÄRNA SKÅNE. Trafikverkets studie över situationen på E6 och förslag till näraliggande åtgärder visar på en skillnad i behov och medel. Region Skånes position är att hela sträckan behöver byggas ut vilket tillsammans med aktiv trafikinformation och –styrning kan möta behoven. De första reaktionerna från regionens styrande politiker var snarast att det var bra att det inte blev tre filer på hela E6 mellan Vellinge och Helsingborg.

Regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson sa till exempel i ett pressmeddelande efter trafikverkets meddelande: ”Pengarna bör istället satsas på järnväg. Nu bekräftar Trafikverkets gedigna åtgärdsvalsstudie att en utbyggnad varken är samhällsekonomiskt lönsam eller klimatsmart.” Och när en opinionsmätning visar sig att en majoritet av skåningarna tyckte som regionen och ville bygga ut till sex filer avfärdar hon detta i Sydsvenska med ”Som man frågar får man svar”.

– Regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har flera gånger slagit fast Region Skånes linje, att E6 behöver sex filer mellan Vellinge och Helsingborg, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition och vice ordförande i regionstyrelsen. Ska regionen få genomslag måste vi vara konsekventa, därför frågar vi nu Mätta Ivarsson (MP) om hur hon får sina roller att gå ihop.

– Trafikverkets aktuella studie över E6 vill lappa och laga med att skapa tre filer i varje riktning just vid de mest uppenbara flaskhalsarna, men vänta med hela sträckan, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna. Det är ett oekonomiskt sätt att bygga ut kapaciteten, och Region Skåne borde sätta kraft för att man rustar vägen i ett sammanhang.

– Kapaciteten på E6 är för låg och vägen behöver byggas ut för att göra plats för en fungerande kollektivtrafik och miljösmarta alternativ. Situationen är ohållbar som det ser ut idag med ständiga stopp, olyckor och köer, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet. Vi måste hela tiden vara tydliga med att Skåne behöver både väg och järnväg, och goda kommunikationer i hela landskapet.

– I sakfrågan är läget att situationen på E6 redan är ohållbar. Alla prognoser visar att trycket kommer att öka än mer de kommande åren, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna. Vi måste därför vara tydliga med Region Skånes åsikter annars kommer vi inte att få de extra körfält vi behöver.

Interpellationen ställs till Mätta Ivarsson för att besvaras på regionfullmäktige 27 februari.

Peter J Olsson
Sara Wettergren
Johanna Sturesson
Gustav Lundblad