DEBATT. På gårdagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Kryh lades 2018 års budget – 45 dagar in på året trots att de ekonomiska ramarna varit kända sedan regionfullmäktiges beslut i oktober 2017. Budgeten signalerade ett överskott om 7,9 miljoner kronor. Ett par ärenden ned redovisas uppföljning av ekonomin efter januari månad, där prognostiserat resultat visar ett underskott på minus 125 miljoner kronor och budgeten har därmed fallit tre minuter efter den är beslutad. I beslutet finns inga förslag på åtgärder för en budget i balans. Ett beteende som den styrande minoriteten av socialdemokrater och miljöpartister tyvärr använt sig av tidigare.

En god organisation kräver en tydlig styrning och en budget är i grunden själva styrmedlet. Att då lämna förvaltningen utan styrmedel i 45 dagar för att sen besluta om en budget som saknar rimlighet är inte att ta ansvar varesig för vår sjukvård eller medborgarnas skattemedel.

Med en tydligare styrning och en budget lagd i god tid, ges också bättre förutsättningar för vår personal att bedriva mer effektiv vård, som kommer patienterna till del. Frågan är om det ens är lagligt för en nämnd att fatta beslut om en budget som man vet redan när man fattar beslutet inte kommer hålla. Det sänder oavsett vilket ut felaktiga signaler till vår verksamhet.

Det verkar som om den styrande minoritetens ambition om en långsiktig och stabil ekonomi inte ens håller ett helt sammanträde.

Alliansen i sjukvårdsnämnd Kryh,

Per Einarsson (KD)
John Roslund (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Susanne Bäckman (L)
Adéle Ceimertz (M)
Theresa Lindahl (M)
Alexander Svensson (M)
Anna Mannfalk (M)
Urban Widmark (M)