DEBATT. Simrishamns sjukhus ser ut att kunna räddas – den här gången. Det är vi glada för, för personalens och patienternas skull.

I 18 år har sjukhuset drivits av privata vårdföretag, men det har inte kostat mer för någon att bli behandlad där. Däremot visar sjukhuset upp många positiva värden.

2017 hade sjukhuset 0 procents vårdrelaterade infektioner, vilket ska jämföras med Skånes andra sjukhus, där snittet ligger kring 9 procent. Sjukhuset i Simrishamn har också färre fall av trycksår på inneliggande patienter än vad andra skånska sjukhus har. Sjukhuset har relativt låga sjuktal och låg personalomsättning. Dessutom är väntetiderna till sjukhusets olika specialister korta.

Därutöver har sjukhuset både en egen kock och en egen kvalitetsutvecklare. Ingetdera återfinns som krav i upphandlingen. Ändå har sjukhusledningen valt att satsa pengar på det eftersom kvalitet oftast ger lägre kostnader – på sikt. Det stärker alltid arbetsplatsens attraktionskraft.

Trots allt positivt på Simrishamns sjukhus vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägga ned denna verksamhet och ersätta den med offentlig drift. Det hör till saken att de sjukhus som drivs av Region Skåne har stor andel inhyrd personal, långa väntetider, stora underskott, hög personalomsättning, höga sjuktal och personal som vittnar om dålig arbetsmiljö.

Att Simrishamn inte är ett sällsynt undantag bekräftas i den senaste Jobbhälsobarometern. Privatanställda i vården anser att de har bättre möjlighet att påverka hur jobbet ska skötas, att påverka brister i arbetsmiljön och att hinna med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. De är dessutom så stolta över var de arbetar att de gärna berättar det för andra. De vet att deras åsikter respekteras, och tas tillvara. De känner sig mer motiverade i arbetet. De vet att deras närmaste chef har hög yrkesskicklighet. Och de känner tillit till den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

Inte bara högre lön utan också ökat inflytande över arbetets utförande är förklaringen bakom de senaste årens flykt från offentligt driven vård till bemanningsbolag. Återtagande av verksamhet i offentlig regi är med andra ord dålig politik.

I dag finns det många privata vårdcentraler som år efter år hamnar i topp i kundnöjdhetsundersökningar. Privata Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm utsågs nyligen till landets bästa sjukhus i sin storlek. Uppenbarligen trivs också personalen bättre.

För personalens och patienternas skull borde fler privata alternativ i vården välkomnas, inte till varje pris jagas på porten – som de rödgröna lär göra i Simrishamn om de stärker sitt väljarstöd i höstens val.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Stefan Lamme (M)
vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård
Region Skåne

 

Denna artikel är också publicerad i Ystads Allehanda (14/2).