VÄRNA SKÅNE. Region Skåne har under de gångna åren bidragit till Open Skånes arbete. För 2017 anslogs 250 000 kronor. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för i år har dock hela anslaget strukits, trots att frågorna om tolerans, social sammanhållning och respekt för andra människor är lika aktuella 2018 som någonsin tidigare.

Allians för Skåne menar att Region Skåne har ett ansvar att fortsätta sitt engagemang för dessa frågor. Idag har man lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen i vilket man kräver att samma summa ska anslås som ifjol.

– För oss är det självklart att Region Skåne ska medverka till stärkt dialog och social sammanhållning. Arbetet har knappast blivit mindre relevant nu än 2014. Jag hoppas de rödgröna kan ändra sig. Signalen blir annars att Region Skåne inte bryr sig, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare och Region Skånes representant i Open Skånes styrelse.

– Open Skånes styrka ligger i att vi är många tunga samhällsaktörer som krokar arm för förändring. Varför Region Skåne ska ta ett steg tillbaka förstår jag faktiskt inte, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

– Vi ser återkommande exempel på växande motsättningar i samhället och det ligger i allas vår uppgift att vara med och motverka detta. Motsättningar kostar, såväl ekonomiskt som mänskligt. Att spara 250 000 kronor på Open Skåne är enligt vår mening ogenomtänkt, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare.

– Open Skåne fokuserar på frågor om trygghet och framtidstro. Viktiga samarbeten har utvecklats runt om i Skåne. Vi hoppas vårt initiativärende kan få en skyndsam hantering i regionstyrelsen, säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

Fakta:
Open Skåne bildades 2014. Open Skåne utgörs av Lunds stift (medstiftare), Malmö Muslimska Nätverk (medstiftare), Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare), Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (medstiftare), Lunds universitet (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö universitet (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö stad (plats i styrelsen), Region Skåne (plats i styrelsen) och Länsstyrelsen Skåne (plats i styrelsen). Tillsammans arbetar man strukturerat för bygga förtroenden och relationer och motverka motsättningar i samhället.

Mattias Svensson