VÅRDA SKÅNE. Vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Sus hanterades en granskning av de skånska vårdvalen som gjorts på uppdrag av Region Skånes revisorer.

Det är vårdvalen inom grå starr, hudsjukvård, ögonsjukvård och läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (Laro) som genomlysts. Granskningen framhäver vårdvalens fördelar och framgång på flera områden.

Köerna för grå starr-patienter har minskat kraftigt sedan vårdvalet infördes 2012– utan att kostnaderna skenat. Vårdvalen inom hud- och ögonsjukvård visar en stor ökning av produktionen. Innan de fyra vårdvalen infördes (hud, ögon och Laro infördes alla 2014) fanns det 43 mottagningar på områdena som patienterna kunde vända sig till i Skåne. Idag är samma siffra 74.

Jämlikheten i vården har ökat, i och med att fler än de som har råd att betala sig före i kön kan ges tillgång till förstklassig vård utan långa väntetider. Sjuka människor blir inte friskare i en kö. Vårdvalen har till stora delar varit en framgång.

Rapporten finns på denna länk. Alliansens protokollsanteckning i ärendet på denna länk.

Gustav Lundblad
Lynn Thulin