VÄRNA SKÅNE. Allt oftare lyfts frågan om att valrörelsen 2018 riskerar att bli smutsigare än tidigare. Ett exempel är hur politikerna har bemötts efter beslutet om Sollefteå sjukhus, skildrat av bland annat SVT:s Uppdrag granskning. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting har också lagt kraft på att informera om hur förtroendevalda ska agera för att känna sig trygga; hur det demokratiska samtalet ska kunna värnas.

Nu har SKL lagt ut ett seminarium på webben, ”En trygg valrörelse”, i vilket erfarenheter delas och råd ges om hur förtroendevalda kan agera. Programmet är fem timmar långt, men väl värt att se för den som känner sig osäker eller bara vill veta mer. Om man bara vill se de bilder som presenteras finns de här, bland annat ”Politikernas trygghetsundersökning”, exempel från arbetet i Malmö stad och Polisens arbete under valåret.

En reflexion från seminariet är att handlingsplaner och strategier allt för ofta utformas av tjänstemän i förvaltningar och politiska organisationer. Förtroendevalda måste involveras mer.

Jonas Duveborn