KRÖNIKA. Simrishamns sjukhus är hotat av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Inledningsvis trodde vi att även Sverigedemokraterna skulle ansluta till den röda linjen som är att låta sjukhuset i Simrishamn återgå från att drivas i privat regi av Praktikertjänst till att åter drivas av Region Skåne. Såsom det drevs före år 2000. Den minnesgode vet, att i slutet av 90-talet, så var sjukhuset starkt hotat av att avlövas till en vårdcentral och många på vänsterkanten pratade om att det nog behövdes läggas ner. De borgerliga partierna såg dock, tillsammans med Skånes väl, till att sjukhuset blev utlagt på entreprenad år 2000.

I 18 år har sjukhuset drivits av privata vårdföretag men det har inte kostat mer för skåningen att vara patient vid sjukhuset. Däremot visar sjukhuset upp många positiva mjuka värden. 2017 hade sjukhuset 0 procents vårdrelaterade infektioner och det ska då jämföras med Region Skånes snitt för alla andra sjukhus i Skåne där talet ligger på nästan 9 procent. Och då ligger Skåne som helhet lägre än rikssnittet.

Sjukhuset i Simrishamn ligger också väldigt bra till jämfört med andra sjukhus avseende det låga antal patienter som får trycksår under sin tid på sjukhuset. Därutöver så har sjukhuset en egen kock anställd som lagar mat till sina 34 inneliggande patienter och en kvalitetsutvecklare anställd på 90 procent. Saker som inte alls är tvungna att ha enligt det upphandlade avtalet. Ändå väljer sjukhusledningen att satsa pengar på dessa saker. Kvalitet ger oftast lägre kostnader – på sikt. Det stärker varumärket och det gör att personal vill arbeta på arbetsplatsen. Sjukhuset har relativt låga sjuktal och låg personalomsättning. Något som skiljer sig från övriga sjukhus i Region Skåne. Dessutom är väntetiderna till sjukhusets olika specialister väldigt korta.

Allt detta positiva och ändå vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägga ned denna verksamhet och ersätta den med offentlig drift. Det hör till saken att de skånska sjukhus som drivs av Region Skåne har stor andel inhyrd personal, långa väntetider, stora underskott, hög personalomsättning, höga sjuktal och mycket personal som vittnar om dålig arbetsmiljö. Om nu Region Skåne har dessa problem på sina andra sjukhus så är det väldigt märkligt att vänsterstyret ska in och förstöra något som fungerar väl. Koncentrera er på de områden som inte fungerar och låt bli att låta era ideologiska övertygelser förstöra det som fungerar.

Dessutom är det anmärkningsvärt dåligt att S och MP inte ens bemödat sig med ett besök på sjukhuset innan och efter beslutet om att skriva fram ett ärende till regionstyrelsen om att sjukhuset ska övergå till offentlig drift. Alliansen och Sverigedemokraterna har nu temporärt stoppat detta vansinne men frågan ska också upp till Regionfullmäktige för ett sista avgörande. Säkert är dock att vänsterpartierna inte gett upp ”matchen” utan får partierna starkt stöd i valet i höst så kommer partierna säkert återigen att försöka montera ned sjukhuset i Simrishamn.

Var så säkra.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd, andre vice ordförande i regionstyrelsen