VÄRNA SKÅNE. De insatser för en bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet som Trafikverket i dag presenterat är att lappa och laga. Förslagen lindrar de akuta problem som finns i dag, men inte dem som förväntas finnas om bara 10-12 år.

Ur trafikverkets åtgärdsvalstudie (ÅVS).

– Det hade varit bättre att ta ett krafttag och bygga för framtiden, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och andre vice ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Förmodligen räcker inte de föreslagna åtgärderna ens för att komma till rätta med dagens problem. Bortsett från att det gör Skånes ekonomi sämre innebär det fortsatt 300 olyckor per år.

E6 är redan i dag hårt belastad. Vid till exempel Lomma har trafikmängden fördubblats sedan 1990-talet, och prognoserna tyder på ytterligare en fördubbling till slutet av 2030-talet. E6 är också en viktig del för de svenska godstransporterna. 20 procent av fordonen är lastbilar och hälften av dessa går i fjärrtrafik -stora delar av svensk export och import passerar E6.

– Fungerande vägar och järnvägar skapar större arbetsmarknadsområden och därmed blir det lättare att få jobb för arbetssökande och lättare att hitta kompetens för företagen, säger Pontus Lindberg (M). Skåne har efterhand vuxit samman till just ett sådant arbetsmarknadsområde, när infrastruktur som E6 inte hänger med riskerar den utvecklingen att stanna upp eller gå bakåt. Det är extra allvarligt med de stora förändringar på arbetsmarknaden vi ser framöver.

Trafikverket föreslår att man tills vidare på kortare sträckor skapar tre filer i vardera riktningen samt arbetar med trafikinformation och variabel hastighet. Därutöver hotar de med hastighetssänkning på hela sträckan.

– Att sänka den generella hastigheten till 100 km i timmen är inte seriöst, säger Pontus Lindberg (M), däremot kan variabel hastighet ha goda effekter. Vi kan lära av intelligenta vägar som prövats i bland annat England. Men huvudproblemet är fortfarande att en E6:a som ska fungera på 2020-talet behöver sex filer hela vägen från Vellinge till Helsingborg. Och dem bygger man lättast i ett sammanhang och nu.

Peter J Olsson