KRÖNIKA. 4 av 5 jobb skapas av småföretagen. Det är siffror att hålla ögonen på. Samtidigt vet vi att antalet anbudsgivare minskar stadigt och upphandling där bara en aktör deltar ökar. Det visar siffror från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Att konkurrensen bland våra offentliga upphandlingar går neråt är ett stort problem. Utan konkurrensen får vi inte ut bästa möjliga kvalitet för skattebetalarnas pengar. Vi behöver underlätta för fler att delta i upphandlingarna.

Trots det problematiska läget väljer det rödgröna styret i Region Skåne att göra helt tvärtom. När vi behöver få fler företag att delta föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vi utesluter en majoritet av småföretagen. I den upphandlingspolicy som Regionstyrelsen beslutar om imorgon föreslår de rödgröna nämligen ett krav på att anbudsgivare ska ha kollektivavtal. Förutom att det är olagligt – riksdagen röstade så sent som förra året ner regeringens förslag om att kunna ställa sådana krav – är det en enorm konkurrensnackdel för mindre aktörer. 60 procent av småföretagen saknar kollektivavtal, även om de följer avtalsenliga villkor.

Centerpartiet och Allianspartierna yrkar därför på att det istället ska finnas krav på kollektivavtalsliknande villkor. På så sätt utesluts inte stora delar av potentiella anbudsgivare.

Ännu har klubban inte fallit, men risken är stor att de rödgröna får igenom sin policy med hjälp av Sverigedemokraterna som hittills har röstat för en röd linje i frågan. Det är ett nonchalant beteende. Anders Åkesson (MP) hälsar att han välkomnar en rättslig prövning, det är hans reaktion till frågan om varför han lägger förslag som strider mot svensk lagstiftning.

Det är anmärkningsvärt att det rödgröna styret väljer att gå emot riksdagens beslut på det sättet – för att inte tala om resurskrävande.  Om krav på kollektivavtal kommer ställas i upphandlingar blir det naturligtvis läge för överklagande, något som kommer få fler företag att akta sig för att delta i långa, utdragna och möjligen helt onödiga processer.

Centerpartiet i Region Skåne tycker också det är viktigt att exempelvis animalieproduktion med hög kvalitet ska premieras istället för att slås ut. För några år sedan drev vi därför igenom att allt kött som upphandlas i vår regions verksamheter ska hålla minst samma standard som svensk lagstiftning medger. Det innebär bland annat att allt kött som serveras i verksamheterna är fritt från antibiotika. Inte minst betyder det också att det lönar sig att driva lantbruk på goda villkor.

Nu vill vi att den egna upphandlingspolicyn på samma sätt premierar växtodling enligt de svenska bestämmelserna som är stränga i jämförelse med våra grannländers. Genom att ställa för låga miljökrav i upphandlingarna konkurreras svenska odlare ut på grund av den svenska lagstiftningen, som vi ska vara stolta över. Den svenska purjolöken blir till exempel dyrare än den danska, där mer miljöfarliga bekämpningsmedel får användas. Om vi handlar med länder där kraven är lägre flyttar vi bara miljöförstöringen utanför våra gränser och då tjänar våra höga krav ingenting till. Det är inte rimligt att schyst lantbruk konkurreras ut till förmån för odlare vars länder har lägre krav.

Vi behöver förbättra villkoren för både mindre aktörer och lantbrukare med hållbar produktion att delta. På så sätt ökar vi konkurrensen. Det är att känna ansvar både för miljön, företagarna och för skattebetalarna.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne