VÅRDA SKÅNE.

Under fredagen den 2 februari besökte Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot Simrishamns sjukhus tillsammans med Carl Johan Sonesson (M), regionråd Region Skåne, Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT) i Region Skåne och Caroline Hedenström (M), ledamot i PPT och hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är tydligt att styret (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) i Region Skåne inte har intresset att samarbeta om varken den nära vården eller vårdköerna. De har inte ens varit på plats och pratat med Simrishamns närsjukhus, säger Camilla Waltersson Grönvall (M). Ni har en offentligt driven vård i Skåne som inte klarar av sitt uppdrag, men styret i regionen väljer ändå att inte nyttja den kapacitet som finns i Simrishamn. Det är oerhört cyniskt mot patienterna att av ideologiska skäl sätta dem i en lång vårdkö.

– Vi fick dragning på regionstyrelsens arbetsutskott om att tillgängligheten till röntgen inom region Skånes sjukhus ligger extremt lågt, på sina håll får bara 30% av patienterna vård i tid, säger Carl Johan Sonesson (M). När Praktikertjänst beskriver att de har kapacitet att göra mycket mer undrar jag varför Österlenborna bara får remiss till röntgen i Ystad när de kan slippa vårdkön i den offentliga vården och komma till direkt på Simrishamns sjukhus? Detta kan alltså göras redan med befintligt avtal. Sjukhuset har dessutom möjlighet till ytterligare avdelningsplatser och specialistkompetenser. Moderaterna vill inte bara fortsätta upphandla sjukhuset i Simrishamn, vi vill utöka omfattningen av den vård som ska upphandlas.

– De siffror och överproduktion av vård Simrishamns närsjukhus kan visa är oerhört bra. Socialdemokraterna borde verkligen besöka och få ta del av sjukhusets arbetssätt och resultat. Att slå sönder detta är ytterst oroande ur ett patientperspektiv, säger Ulrika Heindorff (M).

– Region Skåne har stora problem med rekrytering och kostnader för bemanningsföretag. På Simrishamns närsjukhus har man mycket låg personalomsättning och vårdpersonal söker sig dit trots att inte lönerna är högre, för att de har större frihet att bestämma över sin arbetssituation. Det vore mycket synd om vårdpersonal i Skåne inte skulle ha den valmöjligheten framöver, säger Stefan Lamme (M).

– Jag tror ingen skulle kunna argumentera mot Simrishamns sjukhus i privat drift om man visste hur vården organiseras där kontra inom den offentligt drivna vården, säger Caroline Hedenström (M), ledamot i beredningen för primärvård psykiatri och tandvård samt hälso- och sjukvårdsnämnden. När personalen själv får makten att utveckla vården blir det nära och varm vård som på Simrishamns närsjukhus.

Bakgrundsfakta

Simrishamns sjukhus drivs sedan år 2000 i privat regi, och de senaste åren av Praktikertjänst. Under onsdagen 31 januari beslutade Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden att avtalet med Praktikertjänst ska avslutas 2020 och att sjukhuset i Simrishamn ska återgå i offentlig drift.

Moderaterna i Region Skåne har gått ut med vallöftet att Simrishamns sjukhus ska fortsätta upphandlas, om Moderaterna blir valda att leda Region Skåne efter valet i september. Moderaterna går 2/2 ut med nyheten att man även vill utöka omfattningen och upphandla mer vård på Simrishamns sjukhus. Eftersom avtalet löper till 2020 så finns det tid att både utvärdera och upphandla trots det beslut som fattades under onsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd.

I Skåne får över en fjärdedel av patienterna inte sin operation i tid, det vill säga inom tre månader. Att få ner vårdköerna och ge patienterna trygga övergångar mellan vårdcentral och sjukhusvård har främsta prioritet i våra förslag, både nationellt och regionalt. Simrishamns sjukhus har inga köer alls, och har dessutom kapacitet att hjälpa övriga skånska sjukhus att kapa köerna och avhjälpa vårdplatsbristen.

Simrishamns sjukhus har under Praktikertjänsts ledning infört nya arbetssätt och rutiner för bland annat hantering av katetrar, vilket fått effekt att de nu har 0% vårdrelaterade infektioner medan Region Skåne i snitt har 8.9% vårdrelaterade infektioner.

Sjukhuset i Simrishamn har investerat privat kapital om 15 miljoner bara på det senaste året, varav 5 miljoner till helt ny CT (röntgen). Förnyelsen pågår hela tiden med allt från medicinteknisk utrustning, till nya madrasser. Det ger vinst i vården, för patienten. Köket med tre personal är exempel på service som inte ingår i avtalet, men något Praktikertjänst ändå väljer att ha som en del i vårdutbudet. Satsningarna är beroende av engagemang och prioriteringar och ger det lilla extra till patienterna. Det ger dessutom synergieffekt med dietist på plats som ger direkt och personlig kontakt med patienten med möjlighet till önskekost.

Socialdemokraterna hävdar att samarbetet blir bättre om sjukhuset ligger i offentlig drift. Men alla vårdcentraler är privata och sjukhuset har redan etablerade samarbeten med Ystad och Malmö sjukhus.

I Simrishamns kommun finns inga vårdcentraler i offentlig regi, men tre stycken i privat regi. Alla vårdcentraler och sjukhuset i Simrishamn deltar i det hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar samarbetet i den nära vården med kommunens omsorgsverksamhet. Implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet beräknas pågå fram till 2020 innan det är i full drift i hela Skåne, men ligger så långt fram redan i Simrishamn att vårdcentralerna tillfälligt har fått avvakta ytterligare inskrivningar av patienter så att övriga kommuner ska komma ifatt.

Lynn Thulin