VÅRDA SKÅNE. Region Skåne ska utreda om man kan samarbeta mer med optiker än idag kring förebyggande insatser för att på så vis öka tillgängligheten inom ögonsjukvården. Förslaget kommer från en motion av Kristdemokraterna som bifölls vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i onsdags.

Främst gäller det optiker med högre behörighet som skulle kunna utföra exempelvis en del av de ögonbottenkontroller som diabetiker behöver, men som man inte alltid får i tid.
– Köerna till ögonsjukvård behöver kortas, därför är det bra att frågan nu ska utredas. Det gäller att tillvarata alla resurser som finns för patienternas skull, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.
– Fler och fler drabbas av diabetes och kontrollerna är nödvändiga för att undvika ögonskador. Överlag behöver ögonsjukvården stärkas, och kanske kan detta vara en bland flera pusselbitar, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Inspiration till förslaget kommer från en artikel i Läkartidningen: Optiker med högre behörighet bör utnyttjas i diabetesvården.
Mattias Svensson
Gustav Lundblad